Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(26. 2. 2000)


Problém č. 1914

Ladislav Poláček, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+5)


Problém č. 1915

Alexandr Očkur, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+1)Kontrolná notácia: 1914: b. Kh1, Da8, Ve2, Vg4, Jg2, Jh6, Pc2, c3, d3, e5, f6 (11), č. Kd5, Je3, Jf4, Pc6, c7 (5) – mat 2. ťahom, 1915: b. Ke8, Sa4, Ja6, Jf6, Pb4, c7 (6), č. Kc8 (1) – mat 3. ťahom.

V pôvodnej klasickej dvojťahovej núdzovke č. 1914, od známeho bratislavského autora, zaujmú predĺžené obrany oboch jazdcov. V trojťahovej miniatúrke č. 1915 viac upúta tichý druhý ťah bieleho ako samotný úvodník.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1896 (Markovcij) z 23. decembra 1999. Autorovu intenciu 1.Dc1 tempo, znehodnocujú dve vedľajšie riešenia 1.Jg2 a 1.Jc2+. Pomôže niekto autorovi pri zachovaní pôvodného obsahu (zdanlivé hry po 1...e5, e3, Ke5 a tematická zvodnosť) obe nekorektnosti odstrániť? Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Pavol Filippi, Lermontovova 2, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1897 (Parchomenko) z 23. decembra 1999. 1.Je4 tempo, 1...Kh2 2.Sf4+ (A) Kh1 3.Jf2 (B) mat, 1...c2 2.Jf2+ (B) Kh2 3.Sf4 (B) mat. Mat po obrane 1...c2 nie je modelový, lebo pole h3 je dvakrát kryté (L. Krump, Levice). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Pavol Kolek, Rozkvet 2010/26–36, 017 01 Považská Bystrica.

Riešenie problému č. 1898 (Skoba) z 31. decembra 1999. Nejde 1.Kc3? V:f3!, 1.Sa6? Vf5!, 1.Se7? V:f6! a ani 1.Sb8? Dg7! Rieši 1.Sc7 hr. 2.d6 mat, 1...Vf5, V:f6, V:f3, D:e6 2.Jg2, e:f6, Dc4, d:e6 mat. Veľa pokusov, nenápadný úvodník a varianty zhodné so zdanlivými hrami. Vyniká väzba čiernej dámy a blokovanie poľa čiernou vežou (A. Kalita, Bratislava). Zaujmú skôr klasické prvky ako použitie batérií a poloväzby (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Ing. Dušan Veselý, Hodžova 53, 911 01 Trenčín.

Riešenie problému č. 1899 (Křivohlávek, Skoba a Vyoral) z 31. decembra 1999. 1.De7 hr. 2.Dd6 mat, 1...Dc2 2.J:e2+ K:d3 3.D:e4 mat, 1...Vac2 2.J:a4 V:c4+ 3.Dc5 mat, 1...Sc2 2.J:a2 a 3.Dd6 mat, 1...Vec2 2.D:f6+ K:d3 3.V:d1 mat. Sledovať "vypínanie" a "zapínanie" polí c3 a d3 cez pole c2 robí skladbu riešiteľsky neľahkou. Škoda, že po 1...Dc2 nie je tiež použitá väzba (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 60 Sk za správne riešenie dostane Anton Kalita, Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava.


Vzad << >> Vpred