Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 8. 1. 2000)


Problém č. 1900

Marcel Segers, Belgicko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+12)


Problém č. 1901

Alexandr Očkur, Rusko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+3)Kontrolná notácia: 1900: b. Ka8, De7, Va6, Vb4, Sb5, Sh2, Je4, Jf4, Ph3, h4 (10), č. Kf5, Da1, Vd1, Vh5, Sb2, Sf3, Je1, Pa7, c7, d7, f7, h7 (12) – mat 2. ťahom, 1901: b. Kg2, Dc2, Sg3, Pa4, g5 (5), č. Kd4, Pg4, g6 (3) – mat 3. ťahom.

Obe dnešné skladby sú zároveň aj prvými súťažnými skladbami nášho 49. a 50. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek a trojťažiek – Práca 2000, ktorých propozície uverejňujeme nižšie. Jubilejná dvojťažka č. 1900 je klasická. Takmer miniatúrna trojťažka č. 1901 je z českej kuchyne.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH. Jeden správny riešiteľ každej skladby získa 50 Sk.


Začína sa 49. a 50. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a trojťažiek – Práca 2000

Redakcia denníka Práca vypisuje na rok 2000 svoj 49. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek a 50. medzinárodný skladateľský turnaj trojťažiek. Téma turnaja dvojťažiek a trojťažiek je ľubovoľná. Rozhodcom turnaja dvojťažiek je majster FIDE v kompozičnom šachu, Ing. arch. Peter Gvozdják z Bratislavy a turnaja trojťažiek majster FIDE v kompozičnom šachu Štefan Sovík z Nitry. V každej kategórii udelia 4 ceny (500, 400, 300 a 200 Sk), 4 čestné uznania a 4 pochvalné zmienky. Skladby, vyhotovené na diagrame s presným riešením a adresou autora treba zasielať najneskôr do 30. novembra 2000 na uvedenú adresu redakcie. Každý autor dostane výstrižok svojej úlohy, a tiež definitívny výsledok oboch turnajov, ktoré zverejníme koncom roka 2001. Prosíme vás už teraz o ich propagáciu.

Riešenie problému č. 1885 (Šavyrin) z 13. novembra 1999. 1.Ke7 hr. 2.V:a5+ Jc5 3.V:c5 mat, 1...Ja~ 2.e4+ Kd4 3.Sc3 mat, 3.Sc5 mat (tematický duál), 1...Jc3! 2.Sd6! hr. 3.Vd5 mat, 2...J:d6 3.Va:d6 mat, 1...Jc5! 2.Sc3! hr. 3.Ve5 mat, 2..J:a6 3.e4 mat. V náplni predĺžených obrán je výborná strategická motivácia, ale využitie bielych kameňov je na zamyslenie (L. Salai, Martin). Na riešenie ťažká strategická trojťažka s bohatým obsahom a dvoma jednotnými variantmi (A. Kalita, Bratislava). Antiduál po predĺžených obranách s recipročnou zámenou rušenia pôsobnosti čiernej dámy na líniách b2–e5 a a3–e7 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Za č. 1879 nezískal 8 bodov M. Ondruš, ale Ing. Ľ. Oravec. Za zámenu mien sa obom riešiteľom ospravedlňujeme.


Vzad << >> Vpred