Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(26. 6. 1993)


Problém č. 1220

Ladislav Poláček, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (7+6)


Problém č. 1221

Ladislav Poláček, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7+11)Kontrolná notácia: 1220: b. Kh7, De7, Sc5, Jd8, Je8, Pb3, c2 (7), č. Kd5, Vf4, Sa1, Ja6, Pf5, h5 (6) – mat 2. ťahom, 1221: b. Ke7, Da8, Jc6, Pe2, f6, f7, g3 (7), č. Ke4, Dh1, Va1, Jf2, Pa4, b6, c3, e3, g5, g6, h7 (11) – mat 3. ťahom.

Známy bratislavský šachový skladateľ Ing. Ladislav Poláček (nar. 29. 1. 1923) oslávil v plnom zdraví tohto roku významné jubileum. Prvotinu uverejnil pred vyše polstoročím a keďže sa pokladá najmä za praktického šachistu, možno považovať jeho vyše 40 uverejnených skladieb za slušný výkon. V dvojťažke č. 1220 nájdete spracovanú tému pokusov. V trojťažke č. 1221 okrem jedného pokusu zaujme aj netypický úvodník.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1198 (Gavrilov) z 27. marca 1993. Autorova intencia 1.Kh8 tempo, 1...f6, f5, d5, Jd6, d6 2.Ve7, Sg8, Jc5, Jc7, Dc8 mat (duál po 1...J~ 2.V:e5 mat a 2.D:e5 mat, nepovažujeme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme), no aj dve vedľajšie riešenia 1.Kf8 a 1.V:f7. Veľa riešiteľov prišlo na to, že problém bol uverejnený nesprávne s b. Kg8, ktorý mal stáť na h8 s úvodníkom 1.Kg8!, čo prezrádzala aj nemožná zdanlivá hra 1...f5 2.Sg8 mat. Chyba vznikla neúmyselne. Keď autor rubriky zistil, že mat prvým ťahom neexistuje a úloha má dve vedľajšie riešenia, pričom kontrolná notácia sa zhoduje s diagramom, usúdil, že dlhodobá riešiteľská súťaž bude zaujímavejšia (veď každý má rovnaké možnosti) a opravu neuverejnil. Kto teda uviedol všetky tri riešenia, získal 6 bodov, čo využilo 21 riešiteľov: Bandžuch, Bidleň, Boldižár, Bridzik, Cyprian, Filippi, Földesi, Hatala, Karel, J. Kinče a M. Kinče, Kiss, Krnáč, Krošlák, Kubaský, Lidnay, Pinter, Ralík, Ružinský, Trubač a Žatko. 4 body za dve riešenia získalo 10 riešiteľov: A. Hagara a V. Hagara, Horňák, Lupták, Krump, Nemček, Podolák, Tomanička, Škoda a Veréb. Ostatní riešitelia našli iba jedno riešenie (pritom boli medzi nimi aj takí, čo si uvedenú chybu všimli, no bodovať môžeme iba riešenia) a získali tak iba 2 body. Z úspešných 21 riešiteľov však už stratilo 5 riešiteľov body za iné problémy: J. Kinče a M. Kinče 3 body za č. 1191 – zhodne neuviedli riešenie pozície B a 1 bod za č. 1197, Krnáč 2 body za č. 1194 a 2 body za č. 1196, Kiss 1 bod za č. 1195 a 1 bod za č. 1197 a Kubaský 1 bod za č. 1197. Na čele riešiteľskej súťaže sa tak usadilo zostávajúcich 16 riešiteľov, ktorí získali 42 bodov, Kubaský má 41 bodov a 40 bodov majú A. Hagara, V. Hagara, Horňák, Kiss, Lupták, Nemček a Podolák. Do konca dlhodobej riešiteľskej súťaže ostávajú ešte 2 kolá (alebo štyri problémy) a môžeme prezradiť, že ešte nie je rozhodnutá.

* Redakcia pražského denníka České a moravskoslezské zemědělské noviny vypísala na rok 1993 II. medzinárodný skladateľský turnaj trojťažiek na ľubovoľnú tému. Rozhodca turnaja (Ing. Jaroslav Karel, Česko) udelí 3 ceny (400, 300 a 200 Kč), zvláštnu cenu (100 Kč), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Skladby treba posielať najneskôr do 31. 10. 1993 na adresu redakcie: Na Florenci 10, 112 86 Praha 1, Česko s poznámkou "ŠACHY".


Vzad <<  >> Vpred