Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 4. 9. 1991)


Problém č. 1050

Vladimir Timonin, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+8)


Problém č. 1051

Vladimir Timonin, ZSSR

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (11+13)Kontrolná notácia: 1050: b. Ke8, Dh6, Vg2, Vg3, Sh2, Jd2, Jh5, Pc3, e4, f3 (10), č. Ke3, Vc1, Vf4, Jb8, Pb5, d3, f6, g5 (8) – mat 2. ťahom, 1051: b. Ka3, Da2, Vf4, Vg2, Sd7, Ja4, Jg4, Pb5, d2, f6, g6 (11), č. Kd5, Vb8, Vc4, Sa1, Sa8, Jb2, Pc3, c7, d6, e3, e7, f2, g7 (13) – mat 3. ťahom.

V č. 1050 si predovšetkým všimnite aj zdanlivé hry 1...V:e4+, Vf5, Vg3, V:f3. Všetky štyri maty sa po správnom úvodníku zamenia. Zaujímavá je logická trojťažka č. 1051. Zvodnosti 1.d:c3?, d:e3?, d4? viaznu postupne na 1...c5!, e5!, Jd1! (1.d3? f1D!). Keby však čierny ešte pred úvodníkom ťahal 1...c5, e5, Jd1 dostal by 2.J:c3, J:e3, D:c4 mat. Po správnom úvodníku a vhodných obranách sa zvodníky objavia ako druhé ťahy bieleho, proti ktorým sa čierny bude brániť práve ťahmi 2...c5, e5, Jd1, pričom tretie ťahy bieleho už budú iné, ako pred úvodníkom.

Riešenie pošlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske námestie 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1036 (Senkus) zo 17. júla 1991. Zvodnosť 1.Vf5? (A) hr. 2.Jf4 mat, viazne na 1...d:c5! Zvodnosť 1.Vd8? (B) hr. 2.V:d6 mat, viazne na 1...e:d4! Zvodnosť 1.Da2? (C) hr. 2.Da8 mat, viazne na 1...e:d4! Nejde 1.V:f6? V:g6! Rieši 1.Sc8 hr. 2.Sb7 mat, 1...e:d4, d:c5, c3 2.Vf5 (A), Vd8 (B), Da2 (C) mat. Úvodníkový antiparadox, alebo tiež tzv. Banného téma. Škoda, že vyvrátenia zvodníkov nie sú príliš jemné. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Dušan Paluga, Novomeského 4, 010 88 Žilina.

Riešenie problému č. 1037 (Senkus) z 17. júla 1991. Nejde 1.Jfd2+? Kd4 2.J:b3+? D:b3! 1.Je5+? Kd4 2.Jc6+? V:c6! 1.Jg1+? Kd4 2.J:e2+? V:e2! 1.J:h4+? Kd4 2.Jf5+? g:f5! Po správnom úvodníku 1.Kg4 hr. 2.Jfg5 Kd4 3.Je6 mat, už zrazu všetko vyjde: 1...Dc5 2.Jfd2+ Kd4 3.J:b3 mat, 1...c5 2.Je5+ Kd4 3.Jc6 mat, 1...Vc5 2.Jg1+ Kd4 3.J:e2 mat, 1...g5 2.J:h4+ Kd4 3.Jf5 mat. Obsažná úloha s jemným úvodníkom (Ing. A. Kniebügl, Bratislava). Biely radšej volí "tichý" úvodník bielym kráľom, ako "divý" ťah bJf3 (M. Svrček ml., Martin). Pokusy o úvodník bJf3 vedú k pružnej obrane čierneho, čo spolu s blokovaním podľa g5 neumožňuje dosiahnuť mat 3. ťahom. Úvodník 1.Kg4! donútil čierneho urobiť ťah inou figúrou ako kráľom a podľa toho prispôsobil biely svoj matový útok (Ing. V. Adam, Bratislava). Viac ako riešenie sa mi páčila zvodnosť 1.Vc5? hr. 2.Je5+ Kd4 3.Jc6 mat, ktorá viazne na 1...Da4! (V. Hagara, Trnava). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Milan Ondruš, L. Svobodu 5/62, 010 08 Žilina.


Vzad <<  >> Vpred