Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(19. 6. 1991)


Problém č. 1028

Prof. Karol Mlynka, ČSFR

I. cena

Pravda 1966

Mat 2. ťahom (10+4)


Problém č. 1029

Prof. Karol Mlynka, ČSFR

Pochvala

151. tt, Die Schwalbe 1971

Mat 2. ťahom (6+6)Kontrolná notácia: 1028: b. Ke3, Dg4, Va6, Vc1, Sa1, Se4, Ja5, Jc3, Pb6, c5 (10), č. Kb4, Pb7, e5, e6 (4) – mat 2. ťahom, 1029: b. Ka6, Da8, Vb3, Sc4, Jc2, Pa2 (6), č. Ka4, Sa5, Jb5, Jd4, Pc7, d6 (6) – mat 2. ťahom.

Prof. Karol Mlynka (11. 8. 1944) – majster FIDE v kompozičnom šachu zložil od svojej prvotiny (1961) už vyše 260 skladieb rozličného žánru, no najviac úspechov získal v dvojťažkách a samomatoch. Spolu dosiahol asi 130 vyznamenaní, z toho 14 prvých a asi 30 ďalších cien. Z jeho tvorby sme vybrali dve dvojťažky, ktoré sa umiestnili aj v Albumoch FIDE, kde doteraz získal 14 bodov. V elegantnej skladbe č. 1028 z I. skladateľského turnaja Pravdy nájdete pozoruhodne spracovanú trojfázovú zámenu dvoch matov typu Z–32–66 vo forme dvoch zvodností a riešenia. V č. 1029 je tiež vo forme dvoch zvodností a riešenia spracovaná zámena obranných motívov, nazývaná tiež Mlynkovou témou, podľa jej objaviteľa a veľkého propagátora. Pre tento smer sa v novostrategickej škole udomácnil názov "slovenská škola".

Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1015 (Opalek) z 24. apríla 1991. Po výbornom úvodníku 1.De6 tempo, ktorý dáva čiernemu kráľovi pole d4 sa zjavia štyri modelové maty v dvoch variantoch: 1...K:d4 2.S:a5 Kc5 3.Sb6 mat, 2...Kd3 3.De4 mat, 1...K:d2 2.De2+ Kc3 3.Jb5 mat, 2...Kc1 3.Dc2 mat. Solídny výkon v mereditke. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Július Bugár, L. Svobodu 34/106, 979 01 Rimavská Sobota.

Riešenie problému č. 1016 (Pongrácz) z 8. mája 1991. Po prekvapujúcom úvodníku 1.Db8 tempo, má čierny štyri ľubovoľné možnosti: 1...Jb~ 2.Db1 mat, 1...Jd~ 2.Vf4 mat, 1...V~ 2.De5 mat, 1...S~ 2.J:g3 mat. Klasická dvojťažka (P. Kolek, Považská Bystrica). Pekný "dlhý" mat dámou po obrane 1...Jb~. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Peter Škoda, Starhradská 8, 851 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1017 (Pongrácz) z 8. mája 1991. 1.Jc2 hrozí 2.Sb8+ Kc6(c5) 3.Dc7 mat, 1...Kc6 2.Sc5! K:c5 3.Dc7 mat, 1...Ke5 2.Sb8+ Ke4 3.Dd5 mat. Modelový mat s tichým druhým ťahom bieleho. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Pavol Kolek, Rozkvet 2010/26–36, 017 01 Považská Bystrica.


Vzad <<  >> Vpred