Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 5. 6. 1991)


 

Problém č. 1024

Vladimír Pachman, ČSFR

Magasinet 1939

Mat 2. ťahom (7+5)


Problém č. 1025

Vladimír Pachman, ČSFR

1. čestné uznanie

Šachové umění 1972

Mat 3. ťahom (4+5)Kontrolná notácia: 1024: b. Ka2, Da4, Vd1, Sa3, Sf5, Jb2, Jf3 (7), č. Kd5, Jd2, Jd4, Pa5, d6 (5) – mat 2. ťahom, 1025: b. Ke4, Df5, Va2, Vc4 (4), č. Kb1, Jd3, Pc5, d4, e5 (5) – mat 3. ťahom.

Vladimír Pachman (16. 4. 1918 – 8. 8. 1984) – medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – patrí k našim najúspešnejším šachovým autorom. Svedčí o tom hlavne jeho výsledok v Albumoch FIDE, kde doteraz získal 110.33 bodov, čo je 8. miesto na svete a samozrejme, aj najlepší výsledok z česko–slovenských šachových skladateľov. Svoju prvotinu uverejnil v roku 1934 a celkove zložil vyše 1200 skladieb, prevažne trojťažiek a mnohoťažiek českej školy úlohovej, no skladal aj podľa zásad novonemeckej školy. Zložil aj niekoľko dvojťažiek a solídne výsledky dosiahol aj v štúdiách a exoproblémoch. V skladateľských súťažiach získal asi 200 cien a v rokoch 1951–1981 získal 13 titulov majstra ČSFR v kompozičnom šachu. Bol redaktorom kompozičnej časti Šachového umenia (1950), Československého šachu (1952–53 a 1958–65) a viedol mnohé ďalšie šachové rubriky. Napísal knihy Problémový šach (1950), Šachová úloha (1953), Vybrané skladby V. Pachmana (1972) a Vybrané šachové skladby (1980). V staršej dvojťažke č. 1024 si všimnite najskôr zdanlivé hry 1...J:f5 2.Dc4 mat, 1...J2:f3 2.Db5 mat a 1...J4:f3 2.De4 mat. Prvé dva maty zo zdanlivých hier sa po správnom úvodníku recipročne zamenia. V trojťažke č. 1025 s nezvyklým materiálom nájdete štyri modelové maty.

Riešenie zašlite do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme sumou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1011 (Loyd) z 10. apríla 1991. Čierny kráľ by po 1.a8D(V)? alebo 1.b8D(V)? bol v pate, a preto jeden z čiernych pešiakov sa musí premeniť na slabšiu figúru. K cieľu však vedie iba 1.a8S!! tempo, 1...Kf8 2.b8D(V) Kf7 3.Sc5 mat, 1...Ke8 2.Ke6 Kd8(f8) 3.b8D mat, 1...Kg8 2.Kg6 Kf8(h8) 3.b8D mat. Skladba, ktorá poteší každého riešiteľa. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Katarína Sabová, Gaštanova č. 19/33, 010 01 Žilina.

Riešenie problému č. 1012 (Shinkman) z 17. apríla 1991. Nevychádzajú pokusy 1.Df2? c:b4!, 1.Dg1? c4! Rieši prekrásny úvodník 1.Dg5 tempo, 1...Sb2 2.D:c5 mat, 1...c:b4 2.Dc1 mat, 1...c4 2.Dd2 mat (1...K:b4(c4) 2.D:c5 mat, 1...Kb2(c2) 2.Dc1 mat). Dobré využitie škodlivého motívu blokovania polí b2, b4, c4. Skladba, ktorá sa riešiteľom páčila. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Petr Polášek, Jefremovská 613/3, 031 04 Liptovský Mikuláš.


Vzad <<  >> Vpred