Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(29. 5. 1991)


Problém č. 1022

Lev Lošinskij, ZSSR

I. cena

Šachmatnaja misl 1948

Mat 2. ťahom (8+8)


Problém č. 1023

Lev Lošinskij, ZSSR

I. cena

Express Wieczorny 1954

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: 1022: b. Ka7, Vf5, Vf7, Sh3, Sh4, Jd7, Pb6, c3 (8), č. Kc8, Da3, Vc5, Vf1, Sh1, Pa4, a6, c7 (8) – mat 2. ťahom, 1023: b. Kd4, Df5, Sf3, Ph2 (4), č. Kf2, Pe2, g2 (3) – mat 3. ťahom.

Nedávno uplynulo už 15 rokov, čo zomrel jeden z najväčších skladateľov všetkých čias – medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Lev Lošinskij (17.1.1913 – 19.2.1976). Svoju prvotinu uverejnil už ako 14-ročný a celkove zložil vyše 500 skladieb, z toho asi 300 v spolupráci s inými autormi. V jeho tvorbe prevažujú hlavne dvojťažky, trojťažky a mnohoťažky, no zložil aj niekoľko štúdií, pomocných matov a samomatov. Najväčší úspech dosiahol v Albumoch FIDE, kde získal 141.36 bodov, čo je 5. miesto v historických tabuľkách (po poslednom Albume FIDE 1980-82 vedie H. Kasparian 170.83, E. Visserman 170, V. Bron 147.17, V. Rudenko 145, L. Lošinskij 141.36 atď.). V skladateľských súťažiach získal 380 vyznamenaní, z toho 166 prvých cien.

Takmer kompletné dielo Lošinského tvorby vyšlo až po jeho smrti v knihe Vladimirov-Kofman-Umnov: Grossmejster šachmatnoj kompozícii (1980). Jeho skladby majú bohatý, ale pritom veľmi pôsobivý obsah bez ohľadu na to, o akú skladateľskú školu ide. V klasickej dvojťažke č. 1022 je originálnym spôsobom využitá biela batéria. Č. 1023 bolo zaslane na turnaj miniatúriek a nájdete v ňom tri modelové maty, pričom dva z nich vytvárajú echo.

Riešenie zašlite do 10 dní na adresu redakcie Práce, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1009 (Ančin) z 3. apríla 1991. Nejde 1.Jd5? hrozí 2.Vb5+ a 3.Jb4(c7) mat, pre 1...c:d5! Rieši 1.Ja6 hrozí 2.Vb6! a 3.b4 mat, 1...Vd8 2.Vd3!, 1...Ve8 2.Ve3!, 1...Vf8 2.Vf3!, 1...Vg8 2.Vg3!, 1...Vh8 2.Vh3! a vždy po 2...V:V 3.b4 mat alebo 2...Jb5 3.a:b5 mat. Zaujímavé využitie opozície veží (V. Trangoš, Banská Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Karel Henc, náměsti 28. října 12, 602 00 Brno.

Riešenie problému č. 1010 (Loyd) z 10. apríla 1991. Zdanlivá hra 1...K:e8 2.De7 mat. Pokusy 1.Dg3? tempo alebo 1.Dg5? tempo viaznu na 1...Sg7! Rieši 1.Dg4 tempo (berie polia g6 a g7 a dáva pole f6), 1...Sf6 2.Dg8 mat, 1...Sg7 2.De6 mat, 1...K:e8 2.Dg8 mat, 1...Kf6 2.Vf8 mat. Zámena matu a pekne blokovania polí g7 a f6 čiernym strelcom. Dvojťažka s nie najlepším úvodníkom, ale peknými matmi (J. Janočko, Humenné). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Jaroslav Jendrušiak, ul. 29. augusta 169, bl. Zamagurie, 058 01 Poprad.


Vzad <<  >> Vpred