Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(22. 5. 1991)


Problém č. 1020

JUDr. Emil Palkoska, ČSFR

I. cena

Szachista Polski 1913

Mat 2. ťahom (8+10)


Problém č. 1021

JUDr. Emil Palkoska, ČSFR

II. cena

Práca 1949

Mat 3. ťahom (7+10)Kontrolná notácia: 1020: b. Kh6, Dc5, Vd3, Vg8, Sc7, Sc8, Jg5, Pe5 (8), č. Kf4, Va5, Sa7, Sd1, Jc2, Jg1, Pb5, c6, f7, g3 (10) – mat 2. ťahom, 1021: b. Kd7, De4, Sd5, Je2, Je3, Pf5, g4 (7), č. Kh1, Df1, Va7, Vg2, Sb8, Sh3, Pa6, b7, c7, h2 (10) – mat 3. ťahom.

Len nedávno to bolo už 120 rokov, čo sa narodil významný predstaviteľ českej školy úlohovej – JUDr. Emil Palkoska (11. 5. 1871 – 14. 5. 1955). Bol zakladateľom smeru, ktorý sa sústredil na úlohy so strategickými motívmi a na logické kombinácie spojené s modelovými matmi (tzv. novočeská škola). Celkove zložil vyše 1500 skladieb, prevažne trojťažiek a v skladateľských súťažiach získal asi 200 vyznamenaní (z toho 35 prvých a 85 ďalších cien). V Albumoch FlDE posmrtne získal 18 bodov. Takmer polstoročie (1907–1954) viedol pražský krúžok kompozičného šachu, ktorý sa volal Fakulta. Veľký význam pre rozvoj kompozičného šachu mala aj jeho rubrika v Národní politike (1907–1945), kde vychoval veľa významných šachových skladateľov (Vašta, Wenda, Plesnivý, atď.). Okrem toho napísal knihy: Schachprobleme: Weiss: Dame und ein Läufer (spolu s A. C. Whiteom, 1911) a Idea a ekonomie v šachové úloze (1928, druhé vydanie 1947). Č. 1020 je staršia ukážka z jeho tvorby z oblasti strategickej školy. Č. 1021 s modelovými matmi je dôkazom toho, že Palkoska dosiahol úspechy aj v medzinárodných skladateľských turnajoch nášho denníka.

Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme sumou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1007 (Formánek) z 27. marca 1991. Po úvodníku 1.Jd5 hrozí 2.Vf4+ V:f4 3.Je3 mat (ale aj 2.D:h6 a 3.Dg6 mat) objavia sa ďalšie dva modelové maty: 1...Jd~ 2.Dc8+ Ke4 3.Dc2 mat a 1...Jd3! 2.Sc8+ Ke4 3.Jc3 mat. Výborná skladba s predĺženou obranou čierneho jazdca a s troma modelovými matmi. Dvojitú hrozbu navrhuje autor odstrániť pridaním čPh7. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Marian Červenka, Saburovova 6, 851 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 1008 (Ančin) z 3. apríla 1991. Zdanlivé hry 1...Sb5 2.Df8 mat, 1...Sc4 2.Sd4 mat, 1...c6 2.Db6 mat. Po výbornom úvodníku 1.Jd6 hrozí 2.D:c7 mat, sa maty zo zdanlivých hier zamenia nasledovne: 1...Sb5 2.Jb7 mat, 1...Sc4 2.Je4 mat, 1...c6 2.Sd4 mat, pričom sú pridané dva varianty so zámenou obrán: 1...c:d6 2.Db6 mat, 1...K:d6 2.Df8 mat. Zámena troch matov a troch obrán s využitím škodlivého motívu blokovania poľa v štyroch variantoch. Unikátny príklad blokovania polí (Z. Vicén, Stará Bystrica). Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Štefan Kiss, 982 61 Gemer 15.


Vzad <<  >> Vpred