Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(15. 5. 1991)


Problém č. 1018

Leonid Kubbel

Enigmistica Popalare, 1935

Mat 2. ťahom (5+6)


Problém č. 1019

Leonid Kubbel

St. Petersburger Herold, 1906

Mat 3. ťahom (3+2)Kontrolná notácia: 1018: b. Kh5, Dd7, Sd6, Se8, Pg6 (5), č. Kg7, Da8, Sg8, Sh8, Pd5, f7 (6) – mat 2. ťahom, 1019: b. Kf1, Vb2, Ve6 (3), č. Kh1, Sf4 (2) – mat 3. ťahom.

K najvýznamnejším šachovým skladateľom na svete patril rozhodne lotyšský autor Leonid Kubbel (25. 12. 1891 – 18. 4. 1942). Svojou originálnou tvorbou ovplyvnil rozvoj kompozičného šachu nielen v ZSSR, ale na celom svete. Prvotinu uverejnil už ako 12–ročný a celkovo zložil 2784 skladieb rôzneho žánru (hlavne dvojťažiek, trojťažiek, mnohoťažiek a predovšetkým originálnych štúdii, no nechýbajú ani pomocné maty a samomaty). V skladateľských súťažiach získal asi 500 vyznamenaní (z toho 120 prvých cien). V retrospektívnych Albumoch FIDE posmrtne získal 44,5 bodu. Bol redaktorom kompozičnej časti šachového mesačníka Šachmatnyj listok (1922–1931) a má veľkú zásluhu na vydávaní časopisu "Zadáči i eťudy (v rokoch 1927–1930 vyšlo 8 čísel v náklade 4000 kusov). Kubbel napísal veľa článkov o kompozičnom šachu a vydal dve knihy (výber jeho štúdií): 150 šachmatnych eťudov (1925, náklad 3000 kusov) a 250 izbrannych eťudov (1938, náklad 5000 kusov). Až po smrti vyšiel výber z jeho tvorby v dvoch knihách: A. Baturin, O. Kubbel: Izbrannyje zadači L. I. Kubbela (1958, náklad 22 000 kusov) a J. Vladimirov, J. Fokin: Leonid Kubbel (1984, náklad 100 000 kusov). V mereditke č. 1018 je spracovaný obľúbený námet autora: premena pešiaka na slabšie kamene v troch variantoch. Kubbel zbožňoval miniatúrky a o č. 1019 sám povedal, že je jeho najlepšia. Veľmi sme zvedaví, ako sa bude páčiť našim čitateľom.

Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme sumou 50,– Kčs.

Riešenie problému č. 1006 (Formánek) z 27. marca 1991. Po úvodníku 1.Sa6 hrozia naraz štyri maty: 2.V:d1 mat, 2.Vc4 mat, 2.Vd3 mat a 2.Vh4 mat. Po nasledujúcich štyroch obranách vylúči čierny vždy tri iné hrozby: 1...Jg3 2.V:d1 mat, 1...J:f2 2.Vc4 mat, 1...Jc3 2.Vd3 mat, 1...Jb2 2.Vh4 mat. Pekné sú aj maty po obranách 1...Je3 2.f:e3 mat a 1...b5 2.Sc5 mat, ktoré zrušili všetky štyri hrozby a umožnili nové maty. Téma poloobrán vo vzdušnej pozícii a s výbornou konštrukciou. Skladba bola venovaná slávnemu holandskému šachovému skladateľovi – Janovi Hartongovi (11. 2. 1902 – 29. 1. 1987), ktorému autor vďačí za to, že ju dostal do takejto dokonalej formy. Odmenu 50,– Kčs za správne riešenie dostane Jaroslav Čapuška, 922 41 Drahovce č. 660.


Vzad <<  >> Vpred