Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(24. 4. 1991)


Problém č. 1014

Cyril Opalek, ČSFR

2. pochvalná zmienka

Práca 1950

Mat 2. ťahom (6+11)


Problém č. 1015

Cyril Opalek, ČSFR

2. čestné uznanie

Práca 1947

Mat 3. ťahom (6+3)Kontrolná notácia: 1014: b. Kh6, Dc3, Je4, Je7, Pf2, g2 (6), č. Kf4, Da2, Va5, Vd1, Sc2, Jc5, Pb3, d6, g4, h4, h7 (11) – mat 2. ťahom, 1015: b. Ka4, Db6, Sd2, Jd4, Pf3, g2 (6), č. Kd3, Pa5, g3 (3) – mat 3. ťahom.

Cyril Opalek (5. 7. 1926) uverejnil svoju prvotinu už ako 15–ročný stredoškolák takmer pred 50–timi rokmi v Slovenskom magazíne. Odvtedy zložil asi 70 skladieb – prevažne dvojťažiek a trojťažiek. Dnes patrí k najaktívnejším členom krúžku bratislavských šachových skladateľov. Z jeho kompozičnej tvorby sme vybrali dve staršie ukážky, ktorými získal ocenenie v medzinárodných skladateľských turnajoch, vypísaných našou redakciou. Č. 1014 nemá pekný úvodník, no antiduál a téma Grimshaw s dobrou konštrukciou túto chybu iste vyvážia. V č. 1015 objavia priaznivci českej školy úlohovej štyri modelové maty v dvoch variantoch vo veľmi úspornej pozícii.

Riešenie pošlite najneskôr do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme peňažnou výhrou v hodnote 50 Kčs. Prosíme vás tiež, aby ste riešenia podľa možnosti zasielali na korešpondenčných lístkoch a písali ich prehľadne a stručne.

Riešenie problému č. 1002 (Lačný) z 13. marca 1991. Ak zapíšeme zdanlivé hry v poradí 1...S:h7 2.J:c2 (A) mat, 1...Sc3 2.Dc5 (B) mat, 1...De3 2.Dd6 (C) mat, 1...V:e4 2 Vd6 (D) mat, potom po správnom úvodníku 1.Jc3 hrozí 2.h8D mat, sa maty zo zdanlivých hier cyklicky zamenia: 1...S:h7 2.Dc5 (B) mat, 1...Sc3 2.Dd6 (C) mat, 1...De3 2.Vd6 (D) mat, 1...V:e4 2.J:c2 (A) mat. Duál po obrane 1...S:e6 2.J:c2 mat a 2.Dc5 mat, nemožno považovať za škodlivý, pretože táto obrana nie ja tematická. Jedinečný cyklus ABCD–BCDA (t. j. cyklická zámena štyroch matov). Skladba, žiaľ, nebola zaradená do Albumu FIDE 1968–1970 – azda aj pre prílišnú skromnosť autora, ktorý ju pravdepodobne do tohto albumu ani neprihlásil. Odmenu 50,– Kčs dostane Josef Kolář, Gelnická 2, 831 06 Bratislava.

Riešenie problému č. 1003 (Velimirović) z 13. marca 1991. I. riešenie: 1.Kd3 Db3 (A) 2.Vc4 Dd1 (B) mat. II. riešenie: 1.Vd5 Dd1 (B) 2.c2 D:c2 (C) mat. III. riešenie: 1.Ve5 Dc2 (C) 2.Kd5 Db3 (A) mat. Cyklus druhých ťahov bieleho (AB–BC–CA) s veľmi jednotným strategickým obsahom: v každom riešení je využitý škodlivý motív blokovania troch rôznych polí (c4, d5, e5) čiernou vežou c5. Skladba bola zaslúžene zaradená aj do Albumu FIDE 1974–1976. Odmenu 50,– Kčs dostane Peter Timko, J. Palárika č. 11, 052 01 Spišská Nová Ves.


Vzad <<  >> Vpred