Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(10. 4. 1991)


Problém č. 1010

Sam Loyd, USA

85 Lynn News, 1859









Mat 2. ťahom (4+3)


Problém č. 1011

Sam Loyd, USA

31 La Stratégie, 1867









Mat 3. ťahom (4+1)



Kontrolná notácia: 1010: b. Kd6, Dh4, Ve8, Pe4 (4), č. Kf7, Sh8, Pe5 (3) – mat 2. ťahom, 1011: b. Kf5, Pa7, b7, f6 (4), č. Kf7 (1) – mat 3. ťahom.

Keď sa 14. apríla 1855 v denníku Saturday Courier (New York) objavil šachový problém od neznámeho autora Sama Loyda (b. Ka5, Dd3, Ve8, Sa6, Jf7, Pb6, c4 (7), č. Kc6, Dd7, Ve6, Jb4, Jc5 (5) – mat 3. ťahom – 1.Vc8+ D:c8 2.Dd6+ V:d6 3.Je5 mat), málokto tušil, že autorom je iba 14–ročný chlapec. Tak sa začala závratná 56–ročná skladateľská kariéra najslávnejšieho skladateľa všetkých čias – Sama Loyda (30. 1. 1841 – 10. 4. 1911). Dnes teda uplynulo presne 80 rokov od jeho smrti a len nedávno 150 rokov od jeho narodenia – napriek tomu jeho skladby patria k najviac reprodukovaným. Je to tak preto, že štýl jeho tvorby nepodľahol konvenčným vplyvom jednotlivých škôl. Jeho skladby sú presýtené čarom sviežosti a originality – sú to pravé šachové perly nabité pôvodnými myšlienkami. Asi preto Loyda nazývajú kráľom šachových úloh. Loyd zložil vyše 800 skladieb rôzneho žánru a napriek tomu, že sa súťaží zúčastňoval iba sporadicky, získal 30 cien (z toho 17 prvých). Dosiahol však obrovské úspechy aj ako autor rôznych nešachových hračiek, hádaniek, matematických i mechanických hlavolamov, ktoré si nechával patentovať (kráľ americkej reklamy tej doby – Phineas T. Barnum – odkúpil jeho hračku "Pony" a rozdal z nej 10 miliónov kusov ako reklamu svojho podniku). Prevažná väčšina Loydovho kompozičného diela je spracovaná v knihe A. C. Whitea: Sam Loyd and his Chess Problem (1913, reprint 1962) a v jej nemeckom preklade (1926) s dodatkom W. Massmanna. Okrem toho vyšlo v rôznych jazykoch niekoľko menších výberov z jeho tvorby (v ruštine R. Kofman: Izbrannyje zadači S. Lojda, 1960). Loyd vydal iba jednu knihu: Chess Strategy, a treatise upon the art of problem composition (1878) – dnes vzácna zberateľská rarita. Hlavolamy vyšli až po Loydovej smrti (Cyklopedia of Puzzles, 1914 a More Mathematical Puzzles, 1959, tiež v ruskom preklade Matematičeskaja mozaika, 1980). Ako ukážky z jeho bohatej tvorby sme vybrali dnes na riešenie dve miniatúrky (úlohy s maximálnym počtom kameňov sedem). O tom, že nepotrebujú žiaden komentár sa presvedčí každý, komu sa ich podarí vyriešiť, veď Loydove skladby hravo prežijú aj tretie tisícročie.

Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Práce, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme.

Riešenie problému č. 1000 (Brabec) z 6. marca 1991. Zvodnosť 1.d3? hrozí 2.Se6 (A) mat, 1...Jd3 2.Vc5 (B) mat, 1...Jd4 2.Jc3 (C) mat, viazne na 1...Sd6! Rieši 1.d4 hrozí 2.Vc5 (B) mat, 1...Jd3 2.Jc3 (C) mat, 1...J:d4 2.Se6 (A) mat. Hrozbová forma Lačného témy (ABC – BCA). Skladba bola zaslúžene zaradená aj do Albumu FIDE 1977–1979). Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Dušan Veselý, Hodžova 53, 911 01 Trenčín.


Vzad <<  >> Vpred