Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

( 3. 4. 1991)


Problém č. 1008

Andrej Ančin, ČSFR

3. čestné uznanie

SÚV ČSZTV C 25. 8. 1959

Mat 2. ťahom (8+4)


 

Problém č. 1009

Andrej Ančin, ČSFR

Práca, 14. 5. 1954

Mat 3. ťahom (9+5)Kontrolná notácia: 1008: b. Ka7, Db8, Vg4, Sa1, Jb4, Jf5, Pd5, e6 (8), č. Kc5, Sf1, Pa2, c7 (4) – mat 2. ťahom, 1009: b. Ka2, Va3, Vb3, Sc4, Jc7, Pa4, b2, b7, c5 (9), č. Ka5, Va8, Vb8, Ja7, Pc6 (5) – mat 3. ťahom.

V júni t. r. uplynie už 15 rokov, čo v Komárne zomrel nestor slovenských šachových skladateľov – Andrej Ančin (25. 10. 1909 – 7. 6. 1976). Narodil sa v slovenskej rodine v maďarskej Békéščabe, kde aj žil do roku 1947. Po presídlení žil až do smrti v Komárne. Dlhé roky bol najlepším slovenským šachovým skladateľom trojťažiek, no vytvoril aj veľa iných pekných skladieb. Dovedna zložil vyše 300 problémov a v albumoch FIDE získal 13 bodov. V skladateľských súťažiach získal asi 100 vyznamenaní, z toho 10 prvých a 15 ďalších cien. Žiaľ, dodnes nevyšla taká očakávaná zbierka jeho vybraných skladieb. V č. 1008 si všimnite predovšetkým zdanlivé hry 1...Sb5, Sc4, c6, pričom témou turnaja tejto skladby bolo využitie škodlivého motívu blokovania poľa. V č. 1009 veríme, že vás neprekvapí prekvapujúci úvodník, nazývaný tiež "bristolský ťah" (biela figúra razí dráhu inej bielej figúre).

Riešenie pošlite najneskôr do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. č. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa odmeníme peknou knihou.

Riešenie problému č. 999 (Wróbel) z 27. februára 1991. Ako sme už prezradili pri uverejnení tejto skladby, hlavný plán 1.Vfg4? hrozí 2.V7g5 mat, viazne na 1...Sd2! Biely preto urobí prípravný plán 1.Jf5 s hrozbou 2.V7g4 a 3.Jg7 mat, proti čomu sa čierny bráni ťahom 1...e3, ktorým odclonil čSb1, no poškodil sa zasa prerušením línie d2–g5 a hlavný plán už vyjde: 2.Vfg4 S:f5 3.V7g5 mat. Pekné je tiež prerušenie (resp. odlákanie) čSe1 po obranách 1...Vf2 (Sd2) 2.Vh4+ V:h4 3.J:g4 mat. Tri čisté maty a pekná harmónia figúr (Ing. M. Šumný, Zlaté Moravce). Tiché druhé ťahy robia skladbu riešiteľsky pomerne náročnú (MUDr. A. Bridzik, Humenné). Účelove čisté spracovanie témy bivalve (tzv. dvojventil: téma, pri ktorej obranným motívom je odclonenie čierneho kameňa (čSb1), súčasne škodlivým motívom je prerušenie pohyblivosti iného čierneho kameňa (čSd1). Vtipný nápad spracovaný v štýle novonemeckej školy. Odmenu za správne riešenie dostane Peter Buzinkai, Jarná 660/10, 078 01 Sečovce.

* Prvý po česky písaný šachový časopis sa volal Šachmat. Vychádzal v náklade 100 kusov (!) a celkove vyšlo iba 8 čísel (prvé 1. 8. 1884 a posledné 1. 5. 1885). Vydával ho Vilém Freytag a autolitograficky ho upravoval Josef Středa. Redakcia časopisu bola v pražskom hoteli U černého koně. Obsahom časopisu boli glosované partie, šachové skladby, správy, metodické články a humoristické črty. Tvorcom časopisu bol predovšetkým Jan Kotrč (23. 8. 1862 – 17. 10. 1943) – významný predstaviteľ českej úlohovej školy.


Vzad <<  >> Vpred