Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(27. 3. 1991)


 

Problém č. 1006

Ing. Bedrich Formánek, ČSFR

Československý šach 1962

Mat 2. ťahom (7+4)


Problém č. 1007

Ing. Bedrich Formánek, ČSFR

1. pochvalná zmienka

FIDE C 31. 8. 1958

Mat 3. ťahom (5+8)Kontrolná notácia: 1006: b. Ke6, Vc1, Vh3, Sb4, Sb7, Jg5, Pf2 (7), č. Kd4, Jd1, Jh1, Pb6 (4) – mat 2. ťahom, 1007: b. Kf7, Dc1, Sb7, Sf6, Jf4 (5), č. Kf5, Va4, Sg1, Jf2, Pd6, f3, g3, h6 (8) – mat 3. ťahom.

Doc. Ing. Bedrich Formánek (6. 6. 1933) patrí k najznámejším česko–slovenským šachovým skladateľom. O kompozičný šach sa začal zaujímať už ako 15–ročný, pričom svoju prvotinu uverejnil práve v šachovej rubrike nášho denníka (8. 5. 1949). V roku 1952 (28. 6. 1952) zakladá slovenskú organizáciu kompozičného šachu a hneď nato (15. 8. 1952) sa v Prací stáva aj vedúcim šachovej rubriky. To všetko dokázal ani nie 20–ročný študent gymnázia v čase, keď na Slovensku bolo možné zrátať všetkých šachových skladateľov na prstoch dvoch rúk. Vymenovať podrobne všetky ďalšie zásluhy Bedricha Formánka o kompozičný šach je na takom malom priestore, ako je táto obnovená rubrika, nemožné. Spomeňme aspoň prvú knihu o kompozičnom šachu vydanú na území Slovenska. 353 šachových problémov (1957), Šach do vrecka (1963), Kompozičný šach na Slovensku (1984), spoluautor Šachovej terminológie (1968), Abecedy šachového problému (1973) a Malej encyklopédie šachu (1989). Podieľal sa na napísaní väčšiny metodických listov a je autorom vyše 150 článkov. Pri tejto obetavej práci neprestal však byť šachovým skladateľom, veď doteraz zložil približne 270 skladieb rôzneho žánru. V dvojťažke č. 1006 po správnom úvodníku hrozia štyri maty, z ktorých čierny v obranách vylúči vždy tri (téma poloobrán alebo tiež tzv. Fleckova téma). V trojťažke č. 1007 po výbornom úvodníku možno objaviť tri modelové maty.

Riešenie pošlite najneskôr do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme peknou knihou.

Riešenie problému č. 998 (Stocchi) z 27. februára 1991. Zdanlivé hry 1...D:f6 2.J3c5 mat (Jd4?), 1...e:f6 2.Jd4 mat (J3c5?). Po správnom úvodníku 1.Jd7 hrozí 2.Ve5 mat, už maty zo zdanlivých hier vyjdú po nových obranách: 1...Jf:d5 2.J3c5 mat (Jd4?). 1...Jc:d5 2.Jd4 mat (J3c5?) – t. j. zámena obrán (téma Ruchlis) a po obranách zo zdanlivých hier vyjdú nové maty: 1...D:f6 2.J7c5 mat (J:f8?), 1...e:f6 2.J:f8 mat (J7c5?) – t. j. zámena matov. Zaujímavý je aj trojnásobný antiduál s využitím blokovania polí f6 a d5. Konštrukčne dobre zvládnutá skladba s ukážkovým využitím čiernej dámy. Odmenu za správne riešenie dostane Ing. Anton Kniebügl, Kafendova 22, 831 06 Bratislava.

* Súťažné skladby na zápas Lotyšsko–Slovensko treba posielať najneskôr do 31. 3. 1991 na adresu nášho kapitána: Ing. Ladislav Salai, Dom stavbárov, blok C, Závodska cesta, 010 01 Žilina.


Vzad <<  >> Vpred