Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(20. 3. 1991)


Problém č. 1004

Ladislav Salai sr., ČSFR

II. cena

Práca 1955

Mat 2. ťahom (7+8)


Problém č. 1005

Karl Larsen, Dánsko

Zvláštna cena

Práca 1955

Mat 3. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: 1004: b. Kh2, De6, Vh3, Sg8, Jd3, Jf4, Pe5 (7), č. Ke4, Vd5, Sc6, Sf6, Jg6, Pd4, e7, g5 (8) – mat 2. ťahom, 1005: b. Kg3, Dd8, Vd4, Jd2, Pf5 (5), č. Ke3, Pd3 (2) – mat 3. ťahom.

Ladislav Salai (19. 8. 1934) patrí k významným slovenským šachovým skladateľom. Prvotinu uverejnil pred 39 rokmi (28. 3. 1952) v šachovej rubrike nášho denníka. Celkove zložil vyše 300 skladieb rôzneho žánru. Od roku 1983 vydáva kompozičný šachový bulletin MAT–PAT a od roku 1990 je vedúcim kompozičnej rubriky v mesačníku Slovenský šach.

V ukážke č. 1004 z jeho tvorby si všimnite zdanlivé hry 1...J:e5, J:f4, S:e5, g:f4 a hlavne, v akom poradí sa maty zo zdanlivých hier zamenia v riešení. Dánsky šachový skladateľ Karl Adolf Koefoed Larsen (2. 5. 1896 – 22. 12. 1963) patril k špičkovým svetovým šachovým skladateľom – veď v Albumoch FIDE získal 32 bodov (žiaľ, titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu sa ako mnohí iní skladatelia nedožil). Jeho roztomilá miniatúrka č. 1005 iste poteší milovníkov modelových matov.

Riešenie pošlite najneskôr do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 996 (Pituk) z 20. februára 1991. "Biely na ťahu": 1...Jd~ 2.Jc3 mat, 1...Jg~ 2.V:f4 mat, 1...b5 2.Ja:c5 mat. Vyčkávací ťah však neexistuje a po správnom úvodníku 1.e:f4 tempo sa maty zo zdanlivých hier nasledovne zamenia: 1...Jd~ 2.De3 mat, 1...Jg~ 2.f5 mat, 1...b5 2.Jd:c5 mat. Úvodník umožnil ďalšie štyri posledné varianty, z ktorých prvé tri sú predĺžené obrany: 1...Je5! 2.f:e5 mat, 1...J:f4! 2.V:f4 mat, 1...J:f2! 2.J:f2 mat, 1...Kd4 2.Jd:c5 mat. Zámena troch matov spracovaná v pozícii "biely na ťahu", pričom v riešení sa čierni jazdci prekvapujúco rozohrali do troch predĺžených obrán. Krásna skladba s bohatým obsahom. Odmenu za správne riešenie dostane Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 676.

Riešenie problému č. 997 (Havel) z 20. februára 1991. Nečakaný úvodník 1.Jf6 hrozí (J:f4) 2.Vb3 Kc5 3.J:e4 mat, vytvorí ďalšiu skrytú batériu na f–stĺpci a umožní ešte dva modelové maty: 1...D:f4 2.Vc2+ Ke3 3.Db3 mat, 1...Ke5 2.Ve2+ K:f4 3.J:e4 mat. Vynikajúca "česká" mereditka, ktorá právom bola zaradená aj do Albumu FIDE 1945–1955. Jedna z najlepších prác autora na sklonku jeho života. Odmenu za správne riešenie dostane Pavel Krnáč, Pionierska 19/38, 979 01 Rimavská Sobota.


Vzad <<  >> Vpred