Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(13. 3. 1991)


Problém č. 1002

Ing. Ľudovít Lačný, ČSFR

I. cena

Pravda, C 1. 11. 1969

Mat 2. ťahom (9+13)

 


Problém č. 1003

Milan Velimirović, Juhoslávia

1. čestné uznanie

Gailović MT 1975

Pomocný mat 2. ťahom (5+9)

3 riešeniaKontrolná notácia: 1002: b. Ka7, Da3, Ve6, Vg5, Sa6, Sg3, Je1, Je4, Ph7 (9), č. Kd4, Dg1, Vc2, Vh4, Sa1, Sf5, Jc1, Jh2, Pa5, c6, e2, g2, h5 (13) – mat 2. ťahom, 1003: b. Ka8, Da4, Sa7, Pa3, b4 (5), č. Kc4, Da6, Vc5, Jc6, Pb2, b5, c3, d6, e4 (9) – pomocný mat 2. ťahom (3 riešenia).

Ing. Ľudovít Lačný (8. 12. 1926) je rodákom z Banskej Štiavnice a zároveň aj žiakom Alexandra Pituka. V minulých rokoch patril k pravidelným prispievateľom kompozičnej rubriky v našom denníku. Jeho najväčším prínosom do pokladnice kompozičného šachu je prvé spracovanie slávnej cyklickej zámeny hier, ktorá dnes na celom svete nesie názov po svojom objaviteľovi – Lačného téma. Prototyp tejto témy (cyklická zámena troch matov) vznikol v roku 1949, no už v roku 1955 prekonal autor svoj vlastný rekord vytvorením cyklickej zámeny štyroch matov! Na túto tému zložil ešte jednu skladbu, ktorá dnes reprezentuje ukážku z jeho bohatej tvorby. Na ťahy čierneho pred úvodníkom v č. 1002 sú pripravené tieto maty: 1...S:h7 2.J:c2 (A) mat, 1...V:e4 2.Vd6 (B) mat, 1...Sc3 2.Dc5 (C) mat a 1...De3 2.Dd6 (D) mat. Iste sa vám už ľahko podarí nájsť správny úvodník a zistiť, ako sa maty zo zdanlivých hier cyklicky zamenia. Pomocný mat (č. 1003) druhým ťahom (čierny ťahá a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom) je príkladom na tému pomocných matov v zápase Lotyšsko–Slovensko (viď. minulá rubrika), o ktorom píšeme nižšie. Jeho autor – Milan Velimirović (21. 4. 1952) – medzinárodný majster v kompozičnom šachu (1984), medzinárodný veľmajster v riešení šachových problémov (1984) a medzinárodný rozhodca kompozičného šachu (1977) – patrí k najlepším juhoslovanským autorom. Prezradíme prvé riešenie jeho skladby: 1.Vd5! Dd1 (A) 2.c2 D:c2 (B) mat. Ďalšie dve riešenia už prenecháme na našich čitateľov.

Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 71 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej skladby odmeníme knihou.


K zápasu Lotyšsko–Slovensko.

Téma mnohoťažiek a pomocných matov je nasledujúca (pokračovanie z minulej rubriky):

3. Mnohoťažky (s ľubovoľným počtom ťahov): Hlavný plán ihneď nevychádza. Obchvatným manévrom sa biela figúra dostane za kritické pole, čo využije biely ťahom iného kameňa na kritické pole. Potom (ihneď, alebo po nejakom manévri) už hlavný mat vyjde. Žiadúci je modelový mat, čo je veľmi obmedzujúci prvok, pretože lotyšskí skladatelia na túto tému neuviedli príklad (je možné, že príklad na túto tému s modelovým matom ani neexistuje).

4. Pomocné maty druhým ťahom. Cyklické striedanie ťahov bieleho. Prípustná je forma troch (AB–BC–CA) alebo viacerých (AB–BC–CD–DA atď.) riešení, prípadne aj zdanlivej hry, nepripúšťajú sa dvojníky. Č. 1003 je príkladom na cyklické striedanie prvých a druhých ťahov bieleho (AB–BC–CA) vo forme troch riešení.


Vzad <<  >> Vpred