Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(27. 2. 1991)


Problém č. 998

Ottavio Stocchi, Taliansko

I. cena

Práca 1952

Mat 2. ťahom (8+11)


Problém č. 999

Marian Wróbel, Poľsko

I. cena

Práca 1947

Mat 3. ťahom (5+11)Kontrolná notácia: 998: b. Ke8, Vd5, Vd8, Sb5, Sc7, Jb3, Jb8, Pf6 (8), č. Ke6, Dh4, Vc1, Sf8, Jc3, Jf4, Pd3, e3, e7, f5, g6 (11) – mat 2. ťahom, 999: b. Kh8, Vf4, Vg7, Jg8, Jh4 (5), č. Kh5, Vb2, Vh3, Sb1, Se1, Pb3, c3, d4, e4, e7, g3 (11) – mat 3. ťahom. Riešenie oboch skladieb pošlite najneskôr do 10 dní na adresu redakcie Práca, Odborárske nám. 3, 812 72 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej úlohy odmeníme hodnotnou knihou.

Tridsaťdva skladateľských turnajov dvojťažiek a trojťažiek, ktoré vypísala redakcia Práca v rokoch 1947–1959, prilákalo mnohých špičkových zahraničných šachových skladateľov. K najznámejším z nich patrili dvaja dnes už nežijúci autori s nasledujúcim stručným životopisom Autor č. 998, taliansky šachový skladateľ Ottavio Stocchi (18. 9. 1906 – 4. 4. 1964) zložil 923 skladieb, prevažne dvojťažiek (842) strategickej a novostrategickej školy. V Albumoch FIDE získal 34 bodov, pričom zomrel tesne pred udelením titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu. Získal 517 vyznamenaní, z toho 107 prvých a 127 ďalších cien.

V jeho dvojťažke si všimnite predovšetkým zdanlivé hry 1...D:f6 a 1...e:f6 s využitím škodlivého motívu blokovania poľa f6 a antiduálu. Po správnom úvodníku sa maty po týchto obranách zamenia a navyše po iných dvoch obranách vyjdú maty zo zdanlivých hier (tzv. zámena obrán, alebo tiež téma Ruchlis). Ani autor trojťažky č. 999 – vynikajúci poľský šachový skladateľ a publicista Marian Wróbel (1. 1. 1907 – 25. 4. 1960) – už nežije. Zložil vyše 1000 skladieb (prevažne dvojťažiek a trojťažiek), pričom v Albumoch FIDE získal 44 bodov, čo by mu bolo stačilo na titul medzinárodného majstra v kompozičnom šachu.

V skladateľských turnajoch získal 430 vyznamenaní, z toho 88 prvých a ďalších cien. Napísal mnoho článkov (hlavne ako redaktor kompozičnej rubriky v poľskom šachovom mesačníku Szachy v rokoch 1928–33 a 1947–60) a tri šachove knihy: Mecz kompozycji Dania – Polska 1933 (Warszawa 1933). Tajemnice dwuchodówki (Warszawa 1950, 2. vydanie 1953) a Sto lat polskej kompozycji szachowej 1855–1955 (Warszawa 1956). Málokto vie, že bol strýkom Svätého otca, pápeža Jána Pavla II – vlastným menom Karola Wojtylu (18. 5. 1920) – tiež šachového skladateľa. Dnešná ukážka z jeho tvorby je v štýle tzv. novočeskej školy (smer spájajúci zásady českej úlohy s novonemeckou školou). Hlavný plán 1.Vfg4 hrozí 2.V7g5 mat, nevychádza pre 1...Sd2! Čo vymyslí biely už prenecháme našim čitateľom.


Vzad <<  >> Vpred