Vzad <<  >> Vpred

Šachy

Vedie Bedrich Formánek

( 2. 4. 1959)


Riešenia úloh

Č. 942 (Šulc): 1.Kb8 hrozí 2.Jf5 Jc4 3.Sf7, 1...Sb5 2.Jde6, 1...c:d4 (Sc4) 2.Jh7, 1...Dd7 2.J:d7, 1...D:d4 2.Sc6+ atď. "Mnoho zvodností, pekný úvodník" (G. Zolnay). Jedna z najťažších úloh v minulom roku.

Č. 943 (Maryško): 1.Va4 hr. 2.Dd4+, 1...Sa5 2.V:a5+, 1...Kd5 2.Dg5+ atď.

Č. 944 (Ruchlis): a) 1.Dg8, b) 1.Dh7.

Č. 945 (Petkov): intencia 1.De7, ale aj vedľajšie riešenie 1.Vb6.

Č. 946 (Simonet): riešitelia, ktorí uviedli možnosť 1.c:d6 e.p. s tým, že predchádzajúci ťah čierneho musel byť d7-d5, dostávajú dva body, trafili však práve na zvodnosť. Vtip je v tom, že posledný ťah mohol byť aj Kh6:Pg6, čomu predchádzalo h5:g6 e.p.+ a g7-g5. Z toho plynie, že biely nemá právo hrať c:d6 e.p. – riešenie je preto iba jedno: 1.D:d5 Uvedenú intenciu nenašiel nikto, hoci myšlienka nie je nijako nová. Ušli 2 body!

Č. 947 (Hermanson): 1.Db5, zámena matov po 1...Jd3, Je6.

Č. 948 (Ajrapetjan): 1.Vg1 D:g1 2.Dh3+, 1...D:d2+ 2.D:d2, 1...Dg~ 2.Vh1+ atď.

Č. 949 (Savournin): intencia 1.Vef1, ale aj dve vedľajšie riešenia 1.Jh4 a 1.Jd4.

Č. 950 (Dančuo): 1...Sg4, Se4 2.Sg3, Se3#, 1.Jh2 hrozí 2.Sh4#, 1...Jg5, Je5 2.Sg3, Se3#, 1...Sg4, Se4 2.V:g4, V:e4#, vedľajšie riešenie 1.Je5 (ostalo neopravené).

Č. 951 (Rizzetti): 1.Df6? tempo 1...V:d4, V:f4 2.D:d4, D:f4#, 1...d2, f2 2.Va3, Vh3# (1...Ve5, Ve6, Ve7 2.D:e5, D:e6, D:e7#), 1...Ve8!, 1.Je5 tempo 1...V:d4, V:f4 2.Jc4, Jg4#, 1...d2, f2 2.Jc2, Jg2# (1...V:e5 2.D:e5#).

Č. 952 (Tatranský): a) 1.Sc4, b) 1.h:g5. "Obdivuhodná skladba. Zaujímavá je obmena tých istých matov pri rôznych ťahoch čierneho kráľa." (J. Tuček). Cyklická zámena matov, hoci vo forme dvojníka, je veľkým tvorivým úspechom mladého autora!


Výsledok riešiteľskej súťaže

IV. štvrťrok 1958, úlohy č. 927-949 a 952.

Dosiahnuteľný počet bodov: 85.

I.-II. cena ex aequo 78 bodov: Ján Kučerák (Myjava), Gejza Zolnay (Sládečkovce), III. cena 77: Viliam Chmúra (Svinná), IV. cena 74: Ľubomír Čierny (Podbrezová), V.-VI. cena ex aequo 73: Vojtech Jurík (Dvorníky nad Nitricou), Jozef Tuček (Bratislava), VII.-VIII. cena ex aequo 72: Krištof Bolgár (Bratislava), Bořivoj Viest (Kvetoslavov).

Ďalšie poradie: 68: R. Chmurdý-I. Vencel (Bratislava), 62: F. Prášil (Bratislava), 56: J. Nízky (Žilina), A. Orolín (Trnava), 55: A. Hlavatý (Šamorín), 54: A. Šafránek (Senica), 53: J. Kysucký (Veľký Krtíš), 44: A. Bobek (Oravské Veselé), 23: P. Kniška (Žilina), 18: J. Čurlík (Hanušovce nad Topľou), 12: P. Kardoš (Bratislava), F. Palacký (Gelnica), 9: E. Baňár (Bratislava), K. Czucz (Mliečno), M. Žemla (Šulekovo), 8: J. Kováčik (Kovarce), 7: P. Dorínský (Štenberk), E. Köhler (Bratislava), 6: J. Šesták, 5: L. Turičík (Světec), Ľ. Valuch (Prakovce), 4: C. Bolebruch (Partizánske), J. Češek (Bratislava), A. Huťka (Prešov), J. Jun (Trnava), I. Novák (Bratislava), D. Sárkány (Malá Mača), T. Sohler (Nižný Medzev), Z. Šušlík (Oščadnica), 3: A. Mikolajčik (Slovenské Nové Mesto), bez bodu: M. Majer (Kremnica), P. Mičko (Veľké Kapušany).

Okrem prvých 8 riešiteľov vyhrávajú ceny ďalší traja: Rudolf Chmúrny-Ivan Vencel, Jozef Kysucký a Alojz Orolín. Prípadné námietky proti výsledku pošlite do 4 dní na adresu redakcie.

Ceny budú výhercom poslané do konca apríla t. r. – týka sa to aj súťaží, ktorých výsledky sme uverejnili v predchádzajúcich rubrikách.


Vzad <<  >> Vpred