Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie Dr. Eugen Büchler

(15.8.1948)


Problém č. 157

Mária Zobelová, Nitra-Zobor

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (7-10)


Problém č. 158

Rudolf Svoboda, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6-8)Naše dnešné úlohy sú venované XX. jubilejnému sjazdu čs. šachistov

Kontrolná notácia: 157: b. Kb6 Va1 Vf6 Sa4 Jd7 Pb4 Pb5 (7), č. Ka8 Dc1 Vd1 Jg3 Pc3 Pd2 Pe6 Pf7 Pg4 Ph6 (10) – trojťažka, 158: b. Kb4 Db6 Ve4 Pd2 Pf4 Pf5 (6), č. Kd6 Vd7 Pb5 Pb7 Pc6 Pd3 Pf6 Pf7 (8) - dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šachy". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 30. sept. 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v druhom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami. Rozhodca turnaja je Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený vo februári 1949.


Naše dnešné originály

Číslo 157 je prvotinou autorky, má dobrý strategický motív. Číslo 158 je modernou dvojťažkou. Skromnými prostriedkami spracuje myšlienku „biely na ťahu“ so zámenou dvoch matov. Obidve úlohy sú venované XX. jubilejnému sjazdu ÚJČŠ.


Riešenie problému č. 145 (Maryško): 1.Kc2! hr. 2.Sc3 a 3.Jc1 mat, 1...Vg7 2.S:g7 D:g7 3.Jb4 mat, 2...b:a6 3.Jc1 mat, 1...Dd6 2.Sf6 atď., 1...Dc5 2.Sc3 atď., 1...De7 2.Se5 atď.


Správne vyriešenie zaslali

Ján Baník, Ružomberok, Krištof Bolgár, Bratislava, Jozef Bován, Humenné, Ján Dluhoš, Holumnica, Anton Fulla, Ružomberok, Jozef Gaján, Levoča, Ing. C. Viliam Jerz, Bratislava, Štefan Kokodič, Trenčín, Filip Kögel, Lechovice, Viktor Lacko, Nitra, Jozef Linder, Hájniky, Bernard Makel, Gustáv Pekár, Rím. Seč, Aurel Petrášek, Nitra, Mikuláš Pechy, Spiš. Nová Ves, Alexander Pituk, Banská Štiavnica, Jozef Poliak, Chrenovec, Vladimír Poruben, Lipt. Sv. Mikuláš, František Prášil, Kopráš, Gejza Reiprich, Kremnica, Daniel Rokošínyi, Lipt. Sv. Mikuláš, Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, František Ungváry, Bratislava, Martin Viskok, Handlová, Alexander Weinberger, Bratislava, Michal Zeleňák, Levoča, Štefan Žikavský, Skýcov.


Vítame účastníkov XX. jubilejného sjazdu ÚJČŠ!

Dnes, 15. augusta, je otvorenie XX. jubilejného celoštátneho sjazdu čs. šachistov v Bratislave v aule Slovenskej univerzity. V týchto sjazdových dňoch sa v Bratislave stretnú všetci významní šachisti, organizátori a funkcionári šachového života z celej Republiky. Veľké boje sjazdových turnajov prilákajú aj značnú masu priateľov šachovej hry, ktorí tu majú jedinečnú príležitosť prizerať zápoleniu výkvetu československého šachu v najrôznejších súťažiach.

Srdečne uvítame v našom meste všetkých borcov, účastníkov a návštevníkov tohto jubilejného sjazdu, ktorému želáme veľký úspech nielen vo všetkých turnajoch a podnikoch, ale aj vo vykonaní veľkej kultúrnej a ľudovýchovnej misie: šachy propagovať a dobre propagovať v najširších vrstvách nášho pracujúceho ľudu!

O priebehu sjazdových turnajov podáme v našich novinách denné zprávy.


Vzad <<  >> Vpred