Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(25. 11. 1962)


Problém č. 6

William Anthony Shinkman

Laskers Chess Magazin 1908

Mat 3. ťahom (3+5=8)Kontrolná notácia: bKd5 Db5 Vc2 (3), čKa3 Vh6 Se1 Pd6 g5 (5) – trojťažka.

Dnešná jednoduchá, ale názorná úloha veľkého amerického skladateľa je komponovaná v logickom duchu. Na logičnosť tejto úlohy príde iste každý náš riešiteľ, ak sa presvedčí, prečo viazne tematický pokus 1.Dc4? a čo je vlastné riešenie.

Riešenie dnešnej úlohy zašlite do 14 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou "Šach". Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 2 (Hartong) z 28. 10. 1962. Pred úvodníkom vychádzajú maty 1...Kd6 2.Sg3 mat, 1...Kf4 2.Jd3 mat. Po úvodníku 1.Sa5 tempo na tieto ťahy čierneho prídu iné matové pokračovania 1...Kd6 2.e5 mat, 1...Kf4 2.Sc7 mat a varianty, ktoré vychádzajú pred úvodníkom 1...Kd4 2.Jf3 mat a 1...Kf6 2.Sc3 mat. Úloha teda obsahuje zámenu dvoch matov v pozícii "biely na ťahu". Odmenu za správne riešenie dostanú: J. Srnanský, Bratislava, Biely Kríž č. 1 a F. Žemlička, Lipník nad Bečvou, Tyršova 558.


Vzad <<  >> Vpred