Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(11. 11. 1962)


Problém č. 4

Ing. Bedrich Formánek, Bratislava

2. pochvalná zmienka

Práca 1950

Mat 3. ťahom (8+3=11)Kontrolná notácia: bKh1 Sd6 Sd7 Ja7 Pb6 e6 f5 g4 (8), čKd8 Jd4 Jd5 (3) – trojťažka.

Ing. Bedrich Formánek patrí medzi popredných československých šachových skladateľov. Má veľkú zásluhu na vzraste slovenského problémového šachu. Pod jeho vedením vyrástli na Slovensku desiatky šachových skladateľov. Veľký podiel na tom má aj jeho príručka "353 šachových problémov", ktorou vykonal veľa pre úspešný rast nových problémistov. Dnešná jeho úloha je komponovaná v duchu českej školy a zakončená čistými a ekonomickými matmi.

Riešenie zašlite do 14 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou "Šach". Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Upozornenie: V budúcom šachovom kútiku uverejníme riešenie a výhercov problému č.1.


Vzad <<  >> Vpred