Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(21. 10. 1962)


Problém č. 1

Felix V. Rossomacho, SSSR

VI. cena

Mat 2. ťahom (7+3=10)Kontrolná notácia: bKh2 Dg8 Vd1 Vf4 Sb6 Sc8 Pf6 (7), čKe5 Se4 Jd3 (3) – dvojťažka.

V dnešnom čísle časopisu "Ľud" otvárame pravidelnú rubriku problémového šachu. Budeme v nej uverejňovať každú nedeľu šachový problém na riešenie a spomedzi jeho správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch, ktorým zašleme hodnotnú knihu.

Dúfame, že rubrika zaujme mnohých našich čitateľov. Všetkým čitateľom želáme veľa krásnych chvíľ pri riešení šachových úloh a prajeme si, aby sa rubrika stala obľúbenou medzi šachistami.

Začne biely (jeho pešiaci ťahajú zdola nahor) a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. V riešení udajte prvý ťah (úvodný) a jednotlivé maty po ťahoch čierneho. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu redakcie s označením "Šachová rubrika."


Vzad <<  >> Vpred