Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 7. 1975)


Problém č. 136

W. E. Candy

1911

Mat 2. ťahom (3+1=4)Kontrolná notácia: bKe1 Ve4 Vh1 (3), čKg3 (1) – dvojťažka.

V sérii tohoročných miniatúrok s "detektívnym námetom" pokračujeme reprodukciou autora, ktorého u nás nepoznáme a nepoznáme ani prameň úlohy. Veríme, že vás počas dovolenky príjemne pozabávame. Riešenie zašlite do 15. júla t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 133 (Fabel). Na prvý pohľad alebo po chvíľke rozmýšľania, ale hlavne na základe skúseností získaných z našich tohoročných šachových rubrík, iste každému napadlo efektné riešenie 1.0-0!? mat. No skúsenejší riešitelia si položili nasledujúcu otázku: Aký bol posledný ťah čierneho? Ľahko zistíme, že čierny kráľ ho urobiť nemohol a preto na ťahu je čierny, pričom má dve možnosti: 1...K:g2 2.e5 mat, 1...K:f4 2.0-0 mat. Prefíkaný žart spočívajúci v základnej zmene pravidla šachových problémov: vo výzve úlohy sa upozornilo, že na ťahu nie je "tradične" biely, ale – pre zmenu – jeho súper.

Odmenu za správne riešenie dostane: Peter Rozinaj, Žiar nad Hronom a Milan Macha, Záhorská Ves.


Vzad << >> Vpred