Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 3. 1975)


Problém č. 132

Samuel Loyd

Musical World 1859

Mat 2. ťahom (2+4=6)Kontrolná notácia: bKe6 Da6 (2), čKe8 Va8 Pa7 c7 (4) – dvojťažka.

V dvoch posledných číslach sme uverejnili úlohy, v ktorých sa nedá dokázať, či biely ťahal už kráľom alebo vežou a podľa pravidiel problémového šachu má preto právo na rošádu. V dnešnej miniatúrke si zase treba uvedomiť, či sa čierny môže brániť rošádou. Riešenie zašlite do 15. marca t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 129 (Bogdanov). Pozícia A: 1.Se7 hr. 2.Dc6 mat, 1...Ka4, Ka6, a4 2.Dc4 (A), D:a5 (B), Dc6 (C) mat. Pozícia B: 1.Sf2 hr. 2.Dc4 mat, 1...Ka4, Ka6, a4 2.D.a5 (B), Dc6 (C), Dc4 (A) mat – t. j. maty v oboch pozíciách po rovnakých obranách sú cyklicky zamenené v poradí ABC – BCA. I keď cyklická zámena troch matov je spracovaná vo forme dvojníka (takýmto zámenám hovoríme tiež, že sú "optické") a s konštrukčnými chybami, predsa úlohu možno považovať za vrcholné dielo súčasného problémového šachu, veď téma Lačný v miniatúrke ešte nebola doteraz spracovaná.

Odmenu za správne riešenia dostanú: Ladislav Radi, Malý Horeš a Pavel Madaj, Ráztočno.


Vzad << >> Vpred