Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 2. 1975)


Problém č. 131

Samuel Loyd

New York Albion, 1857

Mat 3. ťahom (4+1=5)Kontrolná notácia: bKe1 Vf1 Vh1 Pg3 (4), čKg2 (1) – trojťažka.

V minulom čísle sme uverejnili miniatúrnu dvojťažku, v ktorej si biely musel pomôcť špeciálnym ťahom – rošádou. Hlavne začínajúcich problémistov bude iste zaujímať, kedy je v šachových úlohách rošáda dovolená. Pravidlá problémového šachu hovoria, že rošáda je prípustná vždy vtedy, keď jej neprípustnosť nemožno dokázať. Toto pravidlo dosiaľ najoriginálnejšie využil už pred 118 rokmi Samuel Loyd vo svojej miniatúrke–trojťažke, ktorú dnes reprodukujeme. Málokto by na prvý pohľad očakával, že v nej objaví dva modelové maty. Riešenie zašlite do 15. februára t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 128 (Mačs). Po nečakanom úvodníku 1.Dh7 tempo, má čierny nasledujúce možnosti: 1...J~, Ja7!, Jb6!, b6 2.Da7, Jc7, Jc5, D:c8 mat. Dve predĺžené obrany čierneho jazdca s výborným úvodníkom.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Silvia Valentová, B. Bystrica a Marian Červenka, Šenkvice.


Vzad << >> Vpred