Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 1. 1975)


Problém č. 130

Bengt Giöbel

Polistidningen, 1945

Mat 2. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: bKe1 De2 Va1 Vf2 (4), čKh1 Sg2 (2) – dvojťažka.

Jestvujú šachové problémy, a nie je ich málo, ktoré majú v sebe čosi z logiky detektívok. Keď sa tak pozriete na dnešnú úlohu, zistíte, že pred úvodníkom nie je pripravený mat iba na ťah 1...Sh3 a všetko nasvedčuje, že sme na stope správneho riešenia: úvodník treba hľadať tak, aby po tejto obrane mat vyšiel. Je však táto stopa správna? Veru, pointy detektívok bývajú často tam, kde by sme to vôbec nečakali a rovnako to bude aj s riešením č. 130, kde si biely musí poradiť "špeciálnym ťahom". Riešenie zašlite do 20. januára t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 127 (Valuška). Pozícia A: 1.Kd7 tempo, 1...Kd5, Kf5 2.Vh5, Va5 mat. Pozícia B: 1.Kf7 tempo, 1...Kd5, Kf5 2.Va5, Vh5 mat. Recipročná zámena dvoch matov na ťahy čierneho kráľa spracovaná vo forme dvojníka. Vtipným doplnkom miniatúrky sú aj dva páry echových matov. Originálny nápad, ktorý po zásluhe získal tak vysoké vyznamenanie na silne obsadenom turnaji.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Gejza Reiprich, Vrútky a Daniela Meressová, Bratislava.


Vzad << >> Vpred