Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 10. 1971)


Problém č. 91

Ladislav Knotek

Prager Presse 1922

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKg1 Dd7 Ve6 Jg2 Jg5 (5), čKg4 Pe7 (2) – dvojťažka.

Mat, v ktorom všetky polia okolo čierneho kráľa sú kryté iba z jediného dôvodu, nazýva sa čistým matom. Ak sa pritom na čistom mate zúčastňujú všetky biele kamene (okrem kráľa a pešiakov), nazývame takýto mat modelovým. V dnešnej úlohe jedného z popredných predstaviteľov českej úlohovej školy možno nájsť tri modelové maty, pričom v dvoch matoch má aktívnu účasť dokonca i biely kráľ! Tak ako predchádzajúca úloha č. 90 (Havel) ani dnešná úloha nemá bielych pešiakov, ktoré sa autori vzhľadom na horeuvedenú poznámku snažili nepoužívať. Riešenie zašlite do 15 dní od vyjdenia tohto čísla na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 88 (Lebedev a Korepin). Pretože čierni pešiaci sa môžu premeniť no ľubovoľný kameň, treba výber úvodníka tejto požiadavke prispôsobiť: 1.Dd3 tempo, 1...d1D, d1J, f1D, f1J 2.S:f2, Sd2, D:d2, De2 mat. Blokovanie polí spracované vo veľmi ekonomickej forme. Výborná úloha.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Peter Kubala, Bratislava a Pavol Košč, Želmanovce.


Vzad << >> Vpred