Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 12. 1970)


Problém č. 81

Sveto Štambuk

Šahovski glasnik 1952

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKd4 Sb3 Se3 Jc5 Jd2 (5), čKb2 Pb4 (2) – dvojťažka.

Téma pokusov môže byť spracovaná vo forme viacerých zaujímavých myšlienok. Jedna z nich je spracovaná aj v dnešnej miniatúrke známeho juhoslovanského problémistu, ktorá obsahuje tri pokusy. Spomínaná zaujímavosť spočíva v tom, že každý pokus bieleho je vždy vyvrátený rovnakým protikladným čiernym kameňom. Pretože kameňov je v našej úlohe iba 7, zároveň aj prezrádzame, s ktorým bielym kameňom budú pravdepodobne prevedené pokusy. Sme zvedaví, ako sa Vám táto úloha bude páčiť. Jej správne riešenie zašlite do 15. januára 1971 na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 78 (Letzen). Pokusy 1.Ke6 (f6, g6)?, Ke7 (f8)?, Ke8?, Kg7? viaznu postupne na 1...Db6+!, Db4+!, Da4+!, Db2 (c3)! Preto 1.Kg8 tempo, 1...Db7, Dg3, Db8, D:d5 2.Va5, Vg5, Vd8, S:d5 mat. Po niektorých obranách čDb3 vychádza 2.Va5 a Vd8 mat, čo v téme pokusov je chyba iba veľmi malá.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Rudolf Gaško, Trebišov a Ján Horniak, Senica n/Myj.


Vzad << >> Vpred