Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 11. 1970)


Problém č. 80

Alexandr P. Kuznecov

Šachmaty v SSSR 1948

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKa1 Db4 Va2 Ve1 (4), čKd3 Se3 Pc3 (3) – dvojťažka.

Tohto roku holandský problémista Dr. M. Niemeijer, o ktorom sme už písali v minulých rubrikách opäť nezabudol na fanúšikov problémového šachu. Vydal vo vlastnom náklade ďalšiu problémovú knihu: Fascinerend Materiaal – 120 fascinujúcich dvojťažiek a trojťažiek. Okrem západných autorov sú v nej v hojnom počte zostúpení naši i sovietski autori, čo je iste dobrá vizitka kvality šachového umenia v socialistických krajinách. Na ukážku sme vybrali miniatúrku známeho moskovského problémistu konštruovanú v pozícii "biely na ťahu". Jej riešenie zašlite do 15. decembra t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 77 (Čepižnyj). "Biely na ťahu": 1...Kc4, Ke4 2.Da4, Dg4 mat. Zvodnosť 1.Df5? hr. 2.Dd3 mat, 1...Sc4, Se4 2.De5 mat, viazne na 1...S:b7! Preto 1.Dd6 tempo, 1...Kc4, Ke4 2.Db4, Df4 mat. Kombinovaná voľná trojfázová zámena dvoch matov v pozícii "biely na ťahu". Na miniatúrku nezvyklý výkon.

Odmenu za správne riešenie dostanú: I. Gontkovský, Sp. Belá a Ján Šebian, Zvolen.


Vzad << >> Vpred