Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 10. 1970)


Problém č. 79

Harry Viggo Tuxen

I.–II. cena

Niederländischer

Problemistenbund 1953

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKf2 Dh1 Sa4 Sb4 Pa3 (5), čKd4 Pf6 (2) – dvojťažka.

Po Šutarovej recipročnej zámene dvoch matov, ktorej riešenie si možno pozrieť, uverejňujeme dnes víťaznú úlohu tematického turnaja na túto tému, ktorú ešte pred 17 rokmi usporiadal holandský problémový zväz. Na rozdiel od č. 72 si stačí všimnúť, aké maty sú pripravené na ťahy čierneho kráľa 1...Kd3 a 1...Kc4 pred úvodníkom a ako sa zamenia po správnom úvodníku. Riešenie zašlite do 15. novembra.

Riešenie problému č. 76 (Šutara). Zvodnosť 1.Jh3? tempo, 1...Ke5 2.Dc5 mat (A), 1...Ke3 2.Dc3 mat (B), viazne na 1...Kd3! A preto vychádza iba 1.Vf6 tempo, 1...Ke5 2.Dc3 mat (B), 1...Ke3 2.Dc5 mat (A). Recipročná zámena dvoch matov so zvodnosťou. Pekná práca, ktorá má nádej na dobré umiestnenie (výsledok turnaja ešte nie je známy). Úloha bola reprodukovaná už v mnohých časopisoch.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Miroslav Švihorík, Jarok a A. Dallosová, Bratislava.


Vzad << >> Vpred