Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 9. 1970)


Problém č. 78

Larson Einar Letzen

I. cena

Sydsvenska Dagbladet

Snällposten 1921

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKf7 Dc7 Vd5 Vf4 Se4 (5), čKa8 Db3 (2) – dvojťažka.

Kto chce vyriešiť dnešnú úlohu švédskeho skladateľa, príde na to, že úvodník musí byť kráľom. I keď sme to už prezradili, môžeme vás uistiť, že sme vám pomohli veľmi málo. Veď ktorý ťah kráľom je správny úvodník, keď možností je osem a iba jedna vedie k cieľu? Téma takejto úlohy sa nazýva téma pokusov a autorovi sa ju podarilo spracovať v rekordnej forme a navyše ešte aj v miniatúrke. Správne riešenie zašlite do 15. októbra t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 75 (Niemeijer). Úvodník je zrejme dámou, no nejde napríklad 1.Da5?, Dh4? pre 1...Sb6!, Sh6! A preto 1.Dh1 hrozí 2.Da8 a Dh8 mat, 1...Jf7 2.Dc6 mat, 1...Jd7 2.Dh5 mat. Po ostatných ťahoch strelca alebo jazdca vychádza jedna z hrozieb. Vzdušná miniatúrka.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Michal Jaklovský, Košice–Šaca bl. 18/1 a Máňa Možná, Ostrava–Radvanice.


Vzad << >> Vpred