Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 8. 1970)


Problém č. 77

Viktor Čepižnyj, ZSSR

Volgogradskaja Pravda, 1968

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKd2 Dd7 Jb7 Jg6 Pa3 (5), čKd4 Pd5 (2) – dvojťažka.

Spracovať v miniatúrke trojfázovú zámenu dvoch matov v hocijakej forme je výkon, ktorý si zaslúži vysoké ocenenie. Úloha je konštruovaná v pozícii "biely na ťahu", t. j. treba si najprv všimnúť, aké maty sú pripravené na ťahy čierneho pred úvodníkom. Potom overte, prečo nevychádza zvodnosť 1.Df5? a ako sa predúvodníkové maty zamenia po správnom úvodníku. Úloha nie je ťažká a preto sa iste každému bude páčiť. Jej správne riešenie zašlite do 15. septembra t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 74 (Niemeijer). 1.Dg3 hrozí 2.Dd3 mat, 1...f1D (S, V) 2.De3 mat, 1...f1J 2.Dg2 mat, 1...K:d2 2.D:f2 mat, 1...Kf1 2.Sd3 mat. Úloha, ktorú radi majú riešitelia.

Odmenu sa správne riešenie dostanú: Štefan Molnár, Nitra a Béla Pócsik, Nitrany.


Vzad << >> Vpred