Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 6. 1970)


Problém č. 75

Dr. Meindert Niemeijer

Inspanning en ontspanning, 1969

Mat 2. ťahom (3+3=6)Kontrolná notácia: bKe6 De1 Pe7 (3), čKe8 Se3 Je5 (3) – dvojťažka.

Minule sme hovorili o najväčšej šachovej knižnici sveta, ktorú založil Dr. M. Niemeijer a daroval Holandskej národnej knižnici v Haagu. No Dr. M. Niemeijer nie je známy iba ako zberateľ šachových kníh, ale aj ako ich tvorca, veď z jeho pera vyšlo už 18 kníh v jeho súkromnom vydavateľstve vo Wassenare. Posledná má názov Inspanning en ontspanning. Okrem úloh iných autorov v nej má Dr. M. Niemeijer uverejnených veľa vlastných originálnych úloh a medzi nimi aj zopár miniatúriek. Jednu z nich sme pre vás vybrali na riešenie a dúfame, že sa bude páčiť. Jej riešenie zašlite do 15. júla t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme.

Riešenie problému č. 72 (J. R. J. Lobo). 1.K:f7 tempo, 1...d5 2.Db8 mat, 1...f4 2.Dg5 mat, 1...Kd5 2.Kf6 mat. Originálny a nenápadný úvodník, i keď berie čiernemu kráľovi voľné pole.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Štefan Pelle, Nitra a Štefan Rybán, Prievidza.


Vzad << >> Vpred