Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 11. 1989)


Problém č. 1964

Anatolij Slesarenko a

Valerij Šaňšin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+6=17)


Problém č. 1965

Adolf Kraemer, NSR

I. cena, Hermann-

Römmig-Gedenkturnier, 1934

Mat 3. ťahom (7+4=11)Kontrolná notácia: 1964: bKa7 Dd2 Vb1 Vf8 Sg8 Jb7 Jc7 Pa2 a4 b6 d5 (11), čKc4 Dh3 Vh1 Pb3 e5 e7 (6) – dvojťažka, 1965: bKe8 Vb1 Ve2 Sd1 Jh3 Pd2 g4 (7), čKh1 Pf2 h2 h4 (4) – trojťažka.

V č. 1964 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov vo forme dvoch zvodníkov a riešenia. Ďalšia reprodukovaná trojťažka č. 1965 bude asi tvrdým orieškom aj pre skúsenejších riešiteľov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1949 (Vukcevich) z 21. 9. 1989. Zdanlivé hry 1...Ve:e4 2.Vf1+ Vf4 3.Se4 mat, 1...Vg:e4 2.Vc5+ Ve5 3.Ve4 mat. Rieši 1.Db1 hr. 2.Jf4! V:f4 3.J:g3 mat, 1...Vg:e4 2.Vf1+! Vf4 3.Je5 mat, 1...Ve:e4 2.Vc5+ Ve5 3.Jf4 mat, no žiaľ aj škodlivý duál 2.Vd5+ Ve5 3.Jf4 mat, 2...e5(Ke6) 3.Jd7(Jc5) mat (skladba sa umiestnila aj v Albume FIDE 1971–73, č. 328!). Maximálne bolo možné získať 4 body, čo sa podarilo 10 riešiteľom (Bandžuch, Borik, Cinko, Gönczölová Henc, Košičár ml., Revay, Timko, Török a Vokál, traja (Gönczölová Török a Timko však stratili 1 bod v č. 1947 za neuvedenie pokračovania po tematickej obrane 1...f5).

Riešenie problému č. 1950 (Leun) z 28. 9. 1989. Pokusy 1.Vf1?, Vf6?, Vf3?, e3? viaznu postupne na 1...Jce3!, Jge3!, e3!, De2! Rieši 1.Vf7 hr. 2.Jg4 mat, 1...Jce3, Jge3, e3, D:e2 2.Da1, Dg7, Jf3, Dc5 mat. Jednotvárne biele kombinácie so zoslabovacím motívom prerušenia pôsobnosti vlastnej dáme a jazdcami (M. Nemček, Martin). Bravúra bielej veže, ale s rovnakou hrozbou (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1951 (Leun) z 28. 9. 1989. Zvodník 1.Jd3? hr. 2.Vh4 mat, 1...Ke4, d:c4 2.Sc5, De5 mat, viazne na 1...J:g6! Rieši 1.Vh4 hr. 2.Jd3 mat, 1...Ke5, d:c4, J:g6 2.Sc5, Je6, J:g6 mat. Vzájomná zámena prvého ťahu a hrozby doplnená o zámenu obrany a matu (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred