Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 10. 1989)


Problém č. 1956

André Simonet, Belgicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)


Problém č. 1957

André Simonet, Belgicko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+7=17)Kontrolná notácia: 1956: bKe4 Db1 Vd7 Vg7 Sh1 Jf8 Pd4 e5 f7 g6 (10), čKc6 Dg5 Sa6 Sa7 Ja8 Pf2 g4 (7) – dvojťažka, 1957: bKg4 Db2 Vd7 Vh1 Sc4 Sf2 Jc2 Jd3 Pd2 g6 (10), čKe4 Db8 Vc3 Se7 Jg1 Pb7 e5 (7) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 1956 je spracovaný klasický námet, v č. 1957 si okrem riešenia a niekoľkých pokusov nezabudnite všimnúť aj zdanlivú hru 1...V:d3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1940 (Kisis) z 24. 8. 1989. Zvodník 1.Dh2? hr. 2.Vc5 mat, 1...e:d6 2.Jb4 mat, viazne na 1...Vh5! Rieši 1.Dd1 hr. 2.Jb4 mat, 1...V:d6, e:d3, c:d3 2.Vc5, D:h1, Dc1 mat. Inteligentná analýza bielych batérií (L. Salai, Martin). Zámena hrozieb a variantových matov s vzácne motivačne jednotným krytím poľa d6 v hrozbách priamo a vo variantových matoch blokovaním (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pseudo le Grandova téma s pozoruhodnou jednotou zvodnostnej fázy s riešením (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1941 (Ulanov) z 24. 8. 1989. Zdanlivé hry 1...Vd4, Ve5 2.Dh5, Dd8 mat. Rieši 1.Da1 tempo, 1...Vd4, Ve5, Vc4 2.Da5, Dd1, b:c4 mat. Nenápadná núdzovka s vtipnou motiváciou zámeny dvoch matov (L. Salai, Martin). Skromný obsah so zámenou líniového typu zaujme skôr klasickými motívmi ako pozíciou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Demonštrácia sily dámy (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1942 (Gvozdják) z 31. 8. 1989. Zvodník 1.Ve6 (A)? hr. 2.Sd6 (B) mat, 1...D:e6 (a), Df4 (b) 2.Vb2 (C) D:f4 (D)mat, viazne na 1...D:d2+! Rieši 1.Df4 (D) hr. 2.Vb2 (C) mat, 1...De6 (a), D:f4 (b) 2.V:e6 (A), Sd6 (B) mat. Cyklus úvodníka hrozby a dvoch matov – task v úvodníkových témach. Hrubé vyvrátenie zvodníka tu neprekáža (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vzhľadom na obtiažnosť témy možno drsný ťah 1...D:d2+ tolerovať (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred