Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 10. 1989)


Problém č. 1954

Valerij Krivenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+5=11)


Problém č. 1955

Leonid Makaronec, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: 1954: bKd3 Df8 Vc4 Sd1 Jb8 Pd4 (6), čKe6 Jg7 Pc3 c7 d6 (5) – dvojťažka, 1955: bKh1 Da8 Va7 Se5 Jd3 Jh7 Pf3 g4 g6 (9), čKe6 Vf5 Vg5 Jh4 Jh6 Pb6 d6 e7 (8) – dvojťažka.

V č. 1954 si všimnite hrozbu v dvoch tematických zvodníkoch. Č. 1955 obsahuje okrem riešenia a tematického zvodníka aj zdanlivé hry 1...d:e5, V:e5.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1938 (Hannemann) z 17. 8. 1989. 1.Kf7 tempo, 1...S~, Sb7!, Vb7, Vc7, V:d7+, Va8 2.Dc8, Db6, Dc8, Df6, D:d7, Db6 mat. Hra predĺžených obrán, kde zaujme hlavne diferencovanie po úderoch čiernej veže (B. Moravčík, Banská Bystrica). Miniatúrna dvojťahová núdzovka s témou Grimshaw (L. Salai, Martin). Chutný Grimshaw v miniatúrke (M. Nemček, Martin). Klasická miniatúrka s klasickou témou Grimshaw (Ing. O. Mihalčo, Košice). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1939 (Janevski) z 17. 8. 1989. Zvodníky 1.De7?, Da5?, Db6? viaznu postupne na 1...Jc3!, Jb4!, Jc3! Rieši 1.Dc7 tempo, 1...Kd2, Kd4, J~ 2.Dc2, Dc4, Dc3 mat. Maximálne využitá biela dáma v symetrickom postavení (Ing. O. Mihalčo, Košice). Symetrické zámeny matov (M. Nemček, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Poradie ostatných riešiteľov: 119b: Š. Nagy, L. Salai a J. Svoboda, 117b: MUDr. J. Földesi, P. Gönczölová, Ing. O. Mihalčo, P. Szigeti, G. Török a MUDr. M. Trubač, 116b: Ing. A. Baroška, 115b: M. Borik a Ing. S. Šuhajda, 114b: O. Hons a B. Moravčík, 113b: Ing. S. Tallová, 112b: Z. Kováč, 111b: A. Timko, 109b: Ing. L. Brachtl, 104b: J. Krošlák, 103b: E. Gajdoš, 101b: S. Brnák, 99b: J. Buzáš, 93b: M. Méri, 91b: Ing. M. Fiala, 87b: J. Skubák, 83b: A. Balušík a A. Derfényi, 82b: A. Damborský, Ing. E. Grmanová a K. Suchár, 81b: M. Svrček, 80b: V. Moravčík, 70b: J. Majerčák, 62b: P. Lábus, 61b: K. Henc, 44b: J. Kakoška a O. Trnavský, 33b: P. Durst, 18b: J. Kadera, atď.

* Námietky proti tomuto výsledku zašlite najneskôr do 5 dní.


Vzad << >> Vpred