Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 9. 1989)


Problém č. 1950

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1951

Jevgenij Leun, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+8=19)Kontrolná notácia: 1950: bKh8 Dg1 Vf4 Vh4 Se6 Se7 Jf8 Jh2 Pe2 (9), čKe5 Db5 Sa1 Sh7 Jc2 Jg2 Pb4 c6 e4 (9) – dvojťažka, 1951: bKg7 Da5 Ve8 Vh5 Sb1 Se7 Jf4 Pc4 e2 f6 g6 (11), čKd4 Da8 Sa7 Jb8 Jh8 Pd5 d7 e3 (8) – dvojťažka.

Zakiaľ v č. 1950 je spracovaná téma pokusov, v modernejšom č. 1951 si všimnite aj hrozbu v tematickom zvodníku a riešení.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1936 (Pauly) z 10. 8. 1989. Z pozície diagramu sa nedá dokázať, či biely už ťahal kráľom alebo vežou a preto je malá rošáda ako obrana dovolená. A tak nejde 1.De5? 0-0! Biely musí preto najskôr rošádu prekaziť: 1.Db5+ Kf8 2.Df5+ Ke8 3.De5 a 4.Db8(D:h8) mat. Originálne prekazenie malej rošády (J. Slabý, Šterusy). Vtipný obrat zamedzujúci rošádu čiernemu (M. Nemček, Vrútky). Viacerými autormi spracovaná téma straty práva na rošádu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Vtipná miniatúrna mnohoťažka s návratom bieleho kameňa a zrušením možnosti obrany rošádou (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1937 (Delpy) z 10. 8. 1989. 1.h4 e2 2.Sc2! d:c2 3.Vb3 c1D 4.Vh3 a 5.Vh1 mat. Čistenie dráhy bielej veži a zabetónovanie čierneho stĺpca (B. Moravčík, Banská Bystrica). Rébusový mat na h1 – iskrivý nápad (L. Salai, Martin). Uvoľnenie h–stĺpca pre vežu a blokovanie čierneho kráľa vlastnými pešiakmi (J. Slabý, Šterusy). Štvornásobné uvoľňovanie dráhy bielej veži (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 5 bodov.

* Výsledok dlhodobej súťaže (1886–1937) uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad << >> Vpred