Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(3. 8. 1989)


Problém č. 1934

Cornelis Groeneveld, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)


Problém č. 1935

Ján Skubák, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (14+6=20)Kontrolná notácia: 1934: bKc1 Df8 Va2 Vd1 Sd6 Sf5 Jb5 Jh4 Pg4 (9), čKe3 Ve8 Vh8 Sb7 Jh2 Jh5 Pc5 e4 g3 (9) – dvojťažka, 1935: bKg4 Da6 Va2 Va7 Sh2 Jc8 Jf2 Pc4 d6 e4 f6 g3 g6 h5 (14), čKe5 Pc5 c6 d4 e6 g7 (6) – dvojťažka.

V č. 1934 nájdete dva a v č. 1935 dokonca tri tematické zvodníky. Obe skladby sú zároveň aj predposlednými dvoma súťažnými skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorá skončí v nasledujúcej rubrike. Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnou zahraničnou a domácou šachovou literatúrou vypíšeme o dva týždne, t. j. dňa 17. augusta 1989.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1920 (Čobanian) z 15. 6. 1989. Pozícia A: Pokusy 1.Vd3?, Vg6? viaznu na 1...Da1!, Dh3! Rieši 1.Vd4 hr. 2.Jg6 mat, 1...J:d4, Jd6 2.Df7, c:d6 mat. Pozícia B: Pokusy 1.Vd4?, Vg6? viaznu na 1...Db1!, Dh3! Rieši 1.Vd3 hr. 2.Jg6 mat, 1...Jd4, Jd6 2.Df7, c:d6 mat. Pozícia C: Pokusy 1.Vd3?, Vd4? viaznu na 1...Da1!, Db1! Rieši 1.Vg6 hr. 2.Ve6 mat, 1...J:c5, Jd4 2.Df7, Df7 mat. Nápadité úvodníky, avšak jediná tematická obrana a navyše v každom riešení rovnaká, je málo (M. Nemček, Vrútky). Trochu staršie, ale pri troche snahy by sa dali vykúzliť i moderné, či pseudo–moderné tematické označenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Cyklické striedanie zvodníkov a úvodníkov v trojníkovej podobe (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 1921 (Čobanian) z 15. 6. 1989. Zvodník 1.Df3? hr. 2.Je4 (A) mat, 1...f4 2.D:f4 mat, viazne na 1...D:e8! Zvodník 1.V:f8? hr. 2.h:g8J (B) mat, 1...D:f8 2.V:f8 (C) mat, viazne na 1...f4! Rieši 1.S:e6 tempo, 1...f4, D:e8, D:e6, J:e6 2.Je4 (A), h:g8J (B), V:f8 (C), Jd5 mat. Ťažkopádna a "ťažkotonážna" konštrukcia (L. Salai, Martin). Odhliadnuc od drobných nedostatkov, ako je zhluk figúr, malá ekonómia bVd8 a premenená čierna veža, je branie ľahkých figúr, hoci len vo zvodníkoch značným konštruktívnym nedostatkom (M. Nemček, Vrútky). Hanneliusova téma dosiahnutá trochu drastickými prostriedkami, je však možné, že snaha po "originalite" môže priniesť ešte väčšie prekvapenia (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred