Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 7. 1989)


Problém č. 1926

Milan Nemček, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+8=13)


Problém č. 1927

Alexandr Močalkin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: 1926: bKb8 Df2 Va1 Sb1 Je1 (5), čKh1 Db5 Sc6 Jd6 Pb6 f3 f4 h2 (8) – dvojťažka, 1927: bKg2 Df8 Ve2 Sa8 Sh8 Jb7 Je1 Pc2 c4 d3 e5 (11), čKd4 Sg1 Ja1 Ja4 Pc3 c7 d5 e4 e6 (9) – dvojťažka.

V č. 1926 si okrem riešenia a tematického zvodníka všimnite hrozbu a zdanlivú hru 1...D:b1. V č. 1927 nájdete dva tematické zvodníky, ktorých hrozby sa objavia ako maty v riešení a naviac aj zdanlivé hry 1...d:c4, e:d3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1912 (Kičigin) z 18. 5. 1989. Zvodník 1.Sh6? hr. 2.S:g7 mat, 1...g:h6 2.De5 mat, viazne na 1...K:h7! Rieši 1.Dh6 hr. 2.Dg7 mat, 1...g:h6 2.Se5 mat. Jednoduchá mereditka s efektným prvým ťahom (L. Salai, Martin). Dáma a strelec si vzájomne vymenia funkcie i polia pri prvých ťahoch i matoch (M. Nemček, Vrútky). Napriek možnosti supermoderne tému nazvať: "reciproká zámena funkcie figúr" je obsah relatívne chudobný (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1913 (Bakcsi) z 18 5 1989. Pokusy 1.Sa5?, Sa3?, Vc7? postupne viaznu na 1...D:d4!, D:c1!, D:c3+! Rieši 1.c:d7 hr. 2.Vc7 mat, 1...D:d4, D:c1+, D:c3+ 2.J:d4, J:c1, V:c3 mat. Tri nenáročné pokusy (M. Nemček, Vrútky). Tematické pokusy bieleho organicky vylučuje čierna dáma (L. Salai, Martin). Kombinácia klasickej témy pokusov s jednotným tematickým škodlivým motívom zámeny násobnosti krytia polí matovej siete, naviac pokus o zámenu funkcie ťahov vo zvodníku 1.Vc7 a riešení, ale i tak celé to pôsobí staticky (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Podľa zistenia M. Nemčeka z Vrútok, skladba č. 1892 (Mächler) z 9. 3. 1989 je autoplagiát, lebo táto skladba bola už uverejnená v Šachovom umení č. 12/1986 pod číslom 7101.


Vzad << >> Vpred