Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 6. 1989)


 

Problém č. 1924

Lev Ulanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 1925

Jevgenij Gavrilov a

Roman Fedorovič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: 1924: bKh5 Df2 Sa1 Jc1 Jg6 Pc4 f5 h2 (8), čKe4 Jb2 Jg2 Pa2 b3 c5 f6 (7) – dvojťažka, 1925: bKh2 Da7 Va5 Ve1 Sg2 Jg5 Jh4 Pg3 (8), čKg4 Vb3 Vd4 Sf1 Jb6 Jd1 Pd7 f3 g7 h5 (10) – dvojťažka.

V č. 1924 si okrem riešenia všimnite aj tematický zvodník. V č. 1925 nájdete dokonca 5 tematických zvodníkov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1909 (Meľnikov) z 5. 5. 1989. Zdanlivé hry 1...Vd8, Vd7 2.c:d8J, S:d7 mat. Zvodník 1.Jc6? hr. 2.Jd4 mat, 1...Vd8, Vd7 2.J:d8, V:e3 mat, viazne na 1...f5! Zvodník 1.Jf7? hr. 2.V:e3 mat, 1...Jd6, f5 2.D:d6, J:g5 mat, viazne na 1...Vh3! Rieši 1.Jg6 hr. 2.V:e3 mat, 1...Jd6, f5, Vh3 2.Jc5, g:f5, De7 mat. Bohatý, no nie celkom jednotný obsah (M. Nemček, Vrútky). Záblesky (len) pre riešiteľa (L. Salai, Martin). Bohatá hra zámien hier i funkcií, ale celok pôsobí dosť rozhárane (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1910 (Herzberg) z 11. 5. 1989. 1.Vd7 hr. 2.J~ mat, 1...Jc7, Jb6, Sa3, Jc3, Je3, Sf4, Vh6, Vh7 2.J:c7, J:b6, Jb4, J:c3, Jd:e3, J:f4, Jdf6, Je7 mat. Totálny kolosk jazdca (M. Nemček, Vrútky). Nepôvodný "Fleck" s primitívnym úvodníkom (Ing. O. Mihalčo, Košice). Známy kolosk bieleho jazdca s témou Fleck (L. Salai, Martin). Schematický mnohokrát spracovaný Fleck s jedinou pozoruhodnosťou – absencia pešiakov (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1911 (Herzberg) z 11. 5. 1989. 1.d4 hr. 2.Dd7 mat, 1...V:d4, S:d4, J:d4, Je5, Kd4 2.Sf7, Se4, Jf4, D:e5, Dd6 mat. Antiduál s využitím blokovania poľa d4, škoda, že motív odclonenia nie je vo všetkých variantoch (B. Moravčík, Banská Bystrica). Známe antiduálové variácie (M. Nemček, Vrútky). Klasické cyklické antiduálové vylučovanie matov po blokovaní voľného poľa d4 (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred