Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(8. 6. 1989)


Problém č. 1918

Raimondas Senkus, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (10+8=18)


Problém č. 1919

Raimondas Senkus, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)Kontrolná notácia: 1918: bKa8 Dd2 Va4 Vc6 Sb4 Sb7 Ja3 Jc5 Pe4 g5 (10), čKe5 Df3 Vh6 Sa1 Sf7 Jb8 Jg3 Pf5 (8) – dvojťažka, 1919: bKb7 Da5 Vc6 Ve1 Se4 Sh6 Ja7 Pc2 (8), čKd4 Df6 Vd7 Vh4 Ja4 Jg6 Pb4 c3 c7 f3 f7 (11) – dvojťažka.

V č. 1918 si všimnite okrem riešenia aj zdanlivé hry 1...Ve6, Se6 a v č. 1918 1...V:e4, Se5, De5.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1902 (Skubák) z 13. 4. 1989. 1. riešenie: 1.Dc6 hr. 2.D:f6 mat, 1...e2, f5 2.Dc1, Dh6 mat. 2. riešenie: 1.Dd5 tempo, 1...e2, f5 2.Dd2, D:e5 mat. 3. riešenie: 1.Vc3 tempo, 1...e2, f5 2.g3, S:e5 mat. Známe trojfázové manévrovanie okolo matov čiernemu kráľovi (L. Salai, Martin). Na mladého autora sľubný výkon (B. Moravčík, Banská Bystrica). Keby autora nelákala prirodzená túžba vidieť svoju skladbu čo najskôr uverejnenú, iste by ju dokázal konštrukčne zlepšiť a nejaký materiál ušetriť (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 1903 (Nemček) z 13. 4. 1989. Pozícia A: 1.Sa3 hr. 2.Sb2 mat, 1...Jcd4, Sd4 2.Jge4 (Vc5?), Vc5 (Jge4?), Je4 mat. Pozícia B: 1.Sa3 hr. 2.Jb2 mat, 1...Jcd4, Jfd4, Sd4 2.Vc5 (Jge4?), Jge4 (Vc5?), Je4 mat. Priezračne čistá vzájomná zámena antiduálových matov. Škoda, že konštrukčná daň (preloženie dvoch kameňov) je vysoká (L. Salai, Martin). Krásny antiduál, determinujúci recipročnú zámenu, pričom preloženie dvoch čiernych kameňov tu pôsobí ako prvok z pomocného matu (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 4 body.

* Proti priznaniu 1 bodu za duál 1...Ve7 2.J:e7 mat a 2.Jc7 mat v skladbe č. 1891 (Burda) poslali doteraz protest dvaja riešitelia: A. Balint (Milanovce) a Ing. J. Havran (Šaľa). Po podrobnom preskúmaní ich námietky vrátane konzultácie s odborníkmi na túto problematiku (obrana vzhľadom k téme Fleck je iba poloobrana) vedúci rubriky ich protest uznáva a za č. 1891 priznáva všetkým riešiteľom iba 2 body.


Vzad << >> Vpred