Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(1. 6. 1989)


Problém č. 1916

Henk Prins, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (13+5=18)


Problém č. 1917

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+10=18)Kontrolná notácia: 1916: bKe3 Va4 Ve5 Sc8 Se7 Je6 Pd4 d6 f2 f6 g2 h3 h5 (13), čKh4 Va7 Se8 Pc5 g7 (5) – dvojťažka, 1917: bKa7 Df4 Sg4 Sh2 Ja5 Jc2 Pc5 d4 (8), čKd5 Ve1 Sf6 Sg2 Jd7 Jf7 Pb5 b7 e4 g6 (10) – dvojťažka.

V č. 1916 nájdete spracovanú zámenu dvoch matov vo forme zvodníka a riešenia. V bohatom č. 1917 si okrem hrozby v riešení všimnite aj tematický zvodník a zdanlivé hry 1...Se5, e3.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1899 (Caplin) z 30. 3. 1989. Pokusy 1.Sa1? Da3?, Dd2?, Df6? viaznu na 1...a5! Rieši 1.Dc3 tempo, 1...a5, c4, d5 2.D:a5, Dd4, D:c5 mat. Bez hlbšej myšlienky (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1900 (Chramcevič) z 6. 4. 1989. Zdanlivá hra 1...Vc6 2.Sd5 mat. Zvodník 1.Vc4? hr. 2.Jd6 mat, 1...Vd8, V:c4 2.d5, Ve8 mat, viazne na 1...Vc6! Zvodník 1.Db4? hr. 2.d5 mat, 1...Je3, V:c5, Sd5, d2 2.Jd6, d:c5, S:d5, Db1 mat, viazne na 1...Vb8! Rieši 1.d5 hr. 2.Db4 mat, 1...Vb8, Je3, V:c5, S:d5 2.Vc4, De3, Ve8, S:d5 mat. Skladba nabitá modernými motívmi, kde sa všetko točí okolo poľa d4 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Precízne spracovanie modernej témy, ale rozhodne nie nové, najmä pokiaľ ide o mechanizmus (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1901 (Gamza) z 6. 4. 1989. Zvodník 1.Je4? hr. 2 Df6 (A) mat, 1...Kf4 2.D:g5 (B) mat, viazne na 1...S:c4! Zvodník 1.K:c6? hr. 2.D:g5 (B), 1...Kf4 2.D:d4 (C) mat, viazne na 1...d3! Rieši 1.Jc2 hr. 2.D:d4 (C) mat, 1...Kf4 2.Df6 (A) mat. Úplná rotácia hrozby a variantového matu, ktorá umožňuje formálne vysloviť viacero ďalších tém (B. Moravčík, Banská Bystrica). Jasne podaný cyklus zámen hrozieb a variantových matov (Ing. O. Mihalčo, Košice). Cyklus hrozbového a variantového matu v troch fázach. Napriek jednoduchej motivácii dobrý výkon (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred