Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 5. 1989)


Problém č. 1914

Piotr Krepko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+8=14)


Problém č. 1915

Viačeslav Piľčenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+7=18)Kontrolná notácia: 1914: bKc3 Df2 Ve1 Sf7 Je8 Jf4 (6), čKe5 Dg5 Pb7 c4 c6 d3 e4 f5 (8) – dvojťažka, 1915: bKf7 Dd6 Sh7 Je3 Jg5 Pc2 c3 e5 g2 g4 h3 (11), čKf4 Va5 Se2 Pa6 c4 d7 g3 (7) – dvojťažka.

V č. 1914 si okrem riešenia všimnite aj dva tematické zvodníky. V č. 1915 je spracovaná trojfázová zámena dvoch matov vo forme zdanlivých hier 1...K:e3, K:g5, tematického zvodníka a riešenia.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1896 (Berg) z 23. 3. 1989. Zdanlivé hry 1...V:d4, Jc2, Jf3 2.V:d4, Df5, Ve2 mat. Rieši 1.De8 hr. 2.Jf6 mat, 1...Kd5, Jc2, Jf3, Je6 2.Dc6, Jc5, Jd6, Dc6 mat. Hrubší úvodník viažuci najaktívnejšiu figúru čierneho (M. Nemček, Vrútky). Okrem zámeny troch matov zaujme antiduál po ťahoch jazdca v oboch fázach a väzby dámy v riešení (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1897 (Soroka a Fedorovič) z 23. 3. 1989. Zdanlivé hry 1...J:c4, Jd3 2.Jb5, Je2 mat. Zvodník 1.Db5? hr. 2.c7 mat, 1...J:c4, Jd3, Vb8 2.D:c4, Jb3, Jdf3 mat, viazne na 1...D:e7! Zvodník 1.Df6? hr. 2.c6 mat, 1...J:c4, Jd3, Vb8 2.Jdf3, Jef3, Df2 mat, viazne na 1...Jb3! Rieši 1.Dg6 hr. 2.c6 mat, 1...J:c4, Jd3, Vb8 2.Jc2, D:d3, Jef3 mat. "Ruská päťka" – skôr rarita, ako umelecké dielo (M. Nemček, Vrútky). "Veľká Pardubická" so zámenou matov (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1898 (Kanonik) z 30. 3. 1989. Zdanlivé hry 1...Jd4, Je5 2.D:d4, Db5 mat. Rieši 1.Df5 hr. 2.Db5 mat, 1...Jd4, Je5, Jd5, J:f5, Vb6, e5 2.Jd2, De4, D:d5, Vc3, J:b6, Jd6 mat. Aktívni jazdci (M. Nemček, Vrútky). Pokus o klasickú skladbu, ovšem motivácia je málo exkluzívna (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred