Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(5. 5. 1989)


Problém č. 1908

Udo Degener, NDR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1909

Vladimir Meľnikov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+8=20)Kontrolná notácia: 1908: bKb6 Dh8 Vb3 Vh5 Sc6 Sg1 Ja5 Jc5 Pe4 (9), čKd4 Je5 Pb5 c3 c4 d7 e3 f5 (8) – dvojťažka, 1909: bKa5 Da3 Ve1 Vf8 Sb5 Jd3 Je5 Pa6 b6 c4 c7 g4 (12), čKe6 Vc8 Vh7 Je3 Je8 Sh8 Pf6 g5 (8) – dvojťažka.

V č. 1908 nájdete štyri tematické zvodníky, ktorých hrozby sa objavia ako maty v riešení. V č. 1909 si zase nezabudnite všimnúť okrem riešenia a dvoch tematických zvodníkov aj zdanlivé hry 1...Vd8, Vd7.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1888 (Novickij) z 23. 2. 1989. Zvodník 1.Dh5? hr. 2.Vdc3 (A) mat a 2.Vd4 (B) mat, 1...d:c5, Jd5, S:d3 2.D:c5, D:d5, Vb4 (C) mat, viazne na 1...Sf5! Rieši 1.Df1 hr. 2.Vb4 (C) mat, 1...d:c5, Jd5, S:d3 2.Vd4 (B), Vdc3 (A), D:b3 mat. Nič mimoriadne a predsa pekné (M. Nemček, Vrútky). Málo–málo (L. Salai, Martin). Dvojitá hrozba vo zvodníku, dvojité blokovanie v riešení a dvojšachové varianty vytvárajú zaujímavý systém zámen funkcií, ktorý napriek iba dvom fázam je svojim spôsobom bohatý (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1889 (Trommler) z 23. 2. 1989. Zvodník 1.Da8? hr. 2.De4 mat, 1...J:c3, Vh4 2.Jf4, Df3 mat, viazne na 1...Ve3! Zvodník 1.Db6? hr. 2.Dd4 mat, 1...S:c3, Vh3 2.Jf4, De3 mat, viazne na 1...f:e5! Rieši 1.Dg8 hr. 2.Dc4 mat, 1...V:c3, Vh4, Jd5 2.Jf4, Dg3, D:d5 mat. Štandardné pokusy bielej dámy s nevýraznými variantmi (L. Salai, Martin). Tri fázy s veľkou dávkou povrchnosti (M. Nemček, Vrútky). Pokus o trojfázovú zámenu matu a obrany, ale nečistý, lebo pri braní na c3 chýba antiduálový motív, čím je zámena obrany len formálna (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred