Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(6. 4. 1989)


Problém č. 1900

Michail Chramcevič, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)


Problém č. 1901

Grigorij Gamza, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)Kontrolná notácia: 1900: bKg3 Dd2 Vc5 Vf8 Sg8 Jf5 Jg6 Pd4 g4 (9), čKe4 Vc8 Sa8 Jg2 Jh3 Pd3 f3 f6 (8) – dvojťažka, 1901: bKb7 Dd8 Sf3 Jc5 Je1 Pc4 e6 g4 (8), čKe5 Sf1 Pc6 c7 d4 g3 g5 (7) – dvojťažka.

Vo výbornom jubilejnom č. 1900 si všimnite zdanlivú hru 1...Vc6 a hrozby v dvoch tematických zvodníkoch a riešení. Podobne v č. 1901 neprehliadnite hrozbu v riešení a v dvoch tematických zvodníkoch.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1883 (Mihalčo) z 2. 2. 1989. Zvodník 1.Dg1? hr. 2.Dg5 mat, 1...Jg4 (A), J:e4 (B), Vd5 (C) 2.Jg8, Je8, J:d5 mat, viazne na 1...Vd3! Rieši 1.Dc5 hr. 2.De5 mat, 1...Jg4 (B), J:e4 (C), Vd5 (A) 2.Jg8, Je8, J:d5 mat, kde A je obranný motív zaclonenia bielej figúry, B – napadnutie hrozbového poľa a C – odclonenie čiernej figúry. Slovenská škola v obnosenom rúchu (L. Salai, Martin). Príjemný návrat k Mlynkovej téme, trochu snáď vadí plytvanie materiálom (B. Moravčík, Banská Bystrica). Biela Va5 v riešení nehrá a rušivo tiež pôsobia nepresnosti v tematických obranách 1...Vd2~, Vd6~, či už sa jedná o nejednoznačnosť ťahov 1...Vd5 a 1...J:e4, ako i duály po 1...Vd2~ (a2–c2, d4) vo zvodníku 1.Dg1? (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1884 (Pap) z 9. 2. 1989. 1.Ke7 (hr. 2.Dc2+ Vd3 3.D:d3 mat), 1...Sb3! 2.Kf8!! Sc4 3.De8! a 4.Vf4 mat. Tajomné ťahy bieleho kráľa vysvetlí až tretí ťah riešenia (L. Salai, Martin). Biely kráľ uteká z bojiska do nedobytnej pevnosti, odkiaľ zasadí protivníkovi rozhodujúci úder. Fígeľ pripomínajúci povesť o Kolumbovom vajci – po rozuzlení je všetko jednoduché a jasné, avšak prísť na to nie je vôbec ľahké (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 4 body.


Vzad << >> Vpred