Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 3. 1989)


Problém č. 1898

Dmitrij Kanonik, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+11=19)


Problém č. 1899

Alexandr Caplin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+5=10)Kontrolná notácia: 1898: bKa4 Dd7 Vh3 Sg2 Jb3 Jc8 Pa2 b2 (8), čKc4 Dh1 Va6 Vf2 Se2 Jc6 Je3 Pa5 e7 f4 f7 (11) – dvojťažka, 1899: bKc7 Db2 Vh8 Pb3 e3 (5), čKa7 Pa6 c5 d6 d7 (5) – dvojťažka.

V č. 1898 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...Jd4, Je5. V č. 1899 zaujme niekoľko "dámskych" zvodníkov.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1880 (Caplin) z 26. 1. 1989. Pokusy 1.Da8?, Df8?, Dg8?, Dh1? viaznu na 1...b5! Rieši 1.De8 hr. 2.Da4 mat a 2.Db5 mat, 1...Sb8, b5 2.Da4, D:b5 mat. Nesúrodá pokusová drobnosť (L. Salai, Martin). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1881 (Pankratiev) z 26. 1. 1989. Zdanlivé hry 1...Vg2, Vf2 2.Jf3, Jg4 mat. Zvodník 1.Jc5? hr. 2.Jf3 mat, 1...d:e4, Vf2 2.Jg4, Jd7 mat, viazne na 1...g5! Rieši 1.Jg5 hr. 2.Jg4 mat, 1...S:f6, Vg2 2.Jhf3, Jgf3 mat. Originálna schéma – originálne zámeny (L. Salai, Martin). Zložitý komplex zámen hier a hrozieb, kde tematické maty Jhf3 a Jgf3 si navzájom zamieňajú funkcie, pričom sa vždy objaví ešte niečo naviac. Všetko zaisťuje "staro" stratégia v novostratégii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Konštrukčné i obsahové zlepšenie autorovej skladby č. 1644 z 2. 10. 1986 v Hlase ľudu. Čo na to rozhodca? (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1882 (Etmišev) z 2. 2. 1989. Zvodník 1.d3? hr. 2.f4 mat, viazne na 1...Sh2! Zvodník 1.Vd3? hr. 2.Vd5 mat, 1...Vf5 2.Dd6 mat, viazne na 1...c:b4! Rieši 1.Sd3 hr. 2.Dd6 mat, 1...Va6, Vh6 2.V:c5, Df5 mat. Dobrá predohra, ale obsah riešenia je len priemerný (L. Salai, Martin). Úvodník i zvodníky sú na rovnakom poli d3, ale aj tak chýba väčšia súvislosť medzi jednotlivými fázami (M. Nemček, Vrútky). Skladba obsahuje prvky z rozličných období, zámeny funkcií i zámeny hier, ale ako celok pôsobí rozhárane (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred