Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 2. 1989)


Problém č. 1884

Dezsö Pap, Maďarsko

Wiener Salonblatt, 1872

Mat 4. ťahom (8+6=14)


Problém č. 1885

Dr. Hans Peter Rehm, NSR

ZElTmagazin, Heft 15, 14. 4. 1972

Mat 4. ťahom (5+3=8)Kontrolná notácia: 1884: bKe6 Dc6 Vf7 Jb4 Pe3 f2 g6 h4 (8), čKe4 Vd5 Sa2 Pe5 g7 h5 (6) – štvorťažka, 1885: bKd5 Dh8 Vg4 Jf3 Pe3 (5), čKh1 Vg3 Jh6 (3) – štvorťažka.

Obe dnešné reprodukované štvorťažky (správne riešenie každej z nich budeme hodnotiť 4 bodmi) sú zároveň poslednými dvoma skladbami našej dlhodobej riešiteľskej súťaže (1834–1885), ktorá ešte stále nie je definitívne rozhodnutá. Mená autorov a prameň prvého uverejnenia uvedieme ako obvykle pri riešení oboch skladieb (jedna z nich je presne o 100 rokov staršia).

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Martanovičova 25, 819 06 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1866 (Krivenko) z 8. 12. 1988. Pozícia A: 1.Dg3 hr. 2.Df4 mat, 1...Jg2 2.D:f3 mat. Pozícia B: 1.Df6 hr. 2.D:f3 mat, 1...Jg1 2.Df4 mat. Vzájomná výmena druhých ťahov bieleho s využitím poloväzby (L. Salai, Martin). Aj takto sa dá spracovať pseudo le Grandova téma (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 1867 (Gvozdják) z 8. 12. 1988. Zvodník 1.Jb4? (A) hr. 2.Vd2 mat, 1...D:b4, Db5+, Df5 2.Dh5 (C), J:b5 (D), J:f5 mat, viazne na 1...Dg5! Rieši 1.Jb5 (D) hr. 2.Dh5 (C) mat, 1...Db4, D:b5, Dd2, De1+ 2.J:b4 (A), Vd2 (B), V:d2, J:e1 mat. Brilantný mechanizmus moderny, avšak s prejavom "hrubosti" (L. Salai, Martin). Unikátny cyklus štyroch ťahov, naviac veľmi úsporné spracovanie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Keby bol na 1...De1+ pripravený mat, bola by skladba nekorektná! (M. Nemček, Vrútky). Oprava. Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú hodnotnou domácou a zahraničnou šachovou literatúrou vypíšeme v nasledujúcom Šachovom okienku 16. februára 1989.

* Práve sme všetkým našim pravidelným skladateľom a riešiteľom rozoslali našu pravidelnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka. Okrem iných materiálov nájdete v nej definitívny výsledok XIX. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1987. Ak sme na niekoho pozabudli, radi mu na požiadanie prílohu zdarma zašleme.


Vzad << >> Vpred