Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(22.10.1997)


Uplynulo 100 rokov, čo sa v Moskve narodil jeden z najoriginálnejších šachových skladateľov dvojťažiek – Michail Barulin (19. 10. 1897 – 23. 5. 1943). Volali ho aj "otcom súčasnej dvojťažky". Bol redaktorom kompozičnej časti časopisu "64" (1935–1941) a "Šachmaty v SSSR" (1938–1941) a spolu s L. Isajevom a A. Guľajevom (Grinom) napísal knihu "300 šachmatnych zadač" (1933). V roku 1942 bol nezákonne zatknutý a o rok popravený v sovietskom gulagu. Stalinské represálie sa veru dotkli mnohých významných šachistov. Čo mali z toho, že za nespravodlivé prenasledovanie a následné umučenie boli posmrtne rehabilitovaní. Barulin celkove zložil vyše 250 skladieb a v Albume FIDE 1914–44/I získal posmrtne 10,67 bodu. Jeho najväčšia zásluha v rozvoji kompozičného šachu spočíva v objave viacerých tém z oblasti strategickej dvojťažky (tzv. líniové kombinácie). V č. 145 okrem dvoch variantov so zloženým blokovaním poľa (blokovanie poľa, ktoré sa uplatní až po prerušení pôsobnosti bieleho kameňa) nájdete spracovanú aj jávsku tému (líniová kombinácia v dvojťažke spojená so skrytým antiduálom, pri ktorej sa v tematických obranách a matoch prerušuje pôsobnosť raz jednej, raz druhej tematickej bielej figúry na kráľovské pole).

Riešenie skladby č. 135 (Barnes) z č. 33/1997. Zvodnosť 1.Jb7(a6)? hrozí 2.Vc5 mat, 1...Se3, Sd6 2.Jc7, Vd2 mat, viazne na 1...Vc8! Zvodnosť 1.Jd3? hrozí 2.Vc5 mat, 1...Sd6, Vc8 2.Jc3, J:f4 mat, viazne na 1...Se3! Zvodnosť 1.Je4? hrozí 2.Vc5 mat, 1...Vc8, Se3 2.Jf6, Jc7 mat, viazne na 1...Sd6! Rieši 1.Je6 hrozí 2.Vc5 mat 1...Se3, Sd6, Vc8 2.Jec7, Vd2, J:f4 mat. Výborná súhra a precízne vystriedanie účinných obrán (A. Kalita, Bratislava)

Odmenu za správne riešenie dostane B. Moravčík z Banskej Bystrice a J. Szlovacsek z Leopoldova.Skladba č. 145

Michail Barulin

I. cena

Il Problema 1932

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia: biely Kf7 Db8 Vd8 Vh3 Sh7 Sh8 Jb4 Jf5 Pa3 (9), čierny Kc4 Sa2 Ja7 Jf6 Pa5 c5 (6) – biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám pošlú riešenie do 12 dní na adresu redakcie FAKTY, Žabotova 2, 811 04 Bratislava s poznámkou ŠACH. (ig)


Vzad <<  >> Vpred