Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(15.10.1997)


Uplynulo 10 rokov, odkedy zomrel významný holandský šachový skladateľ a medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Dr. Meindert Niemeijer (18. 2. 1902 – 5. 10. 1987). Od roku 1917 zložil asi 600 skladieb (prevažne dvojťažiek a trojťažiek) a v Albumoch FIDE získal 21,83 bodu. Známy sa stal ako vydavateľ kníh o kompozičnom šachu, ktorých bolo vyše 40. V roku 1924 založil šachovú knižnicu, ktorú v roku 1948 venoval štátu (Bibliotheca Van der Linde–Niemeijeriana v Haagu). V roku 1955 vyšiel katalóg tejto knižnice, ktorý obsahuje 6493 položiek. Dnes vlastní knižnica asi 20000 šachových kníh. Trojťažka č. 144 patrí k jeho najlepším skladbám a po zásluhe bola zaradená aj do retrospektívneho Albumu FIDE 1945–55. Sme zvedaví, ako sa vám páčila.

Riešenie skladby č. 134 (Drtina) z č. 32/1997. 1.Je6 hrozí 2.Jc7+ Kc5 3.De3 mat, 1...Ke4 2.Jf4+ K:f4 3.De3 mat (modelový), 1...J:d7 2.Jc7+ Kc5 3.De3 mat (modelový), 2...Kd4 3.De3 mat (modelový), 1...Ke5 2.Jc7+ Kd4(f4) 3.De3 mat, 1...Ja6 2.d3 Ke5 3.Dg5 mat – to je ten loydovský ťah, inak úloha obsahuje tri rôzne modelové maty (Ing. J. Karel, Praha). Obtiažnosť autorovho riešenia sa nezmenila ani po úprave I. Garaja, pretože úloha je koncipovaná podľa školy S. Loyda (A. Kalita, Bratislava). Nie najlepší úvodník, ktorý berie dve voľné polia s otázkou, či je vek úlohy pre tento nedostatok dostatočným ospravedlnením (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane M. Červenka z Bratislavy a L. Salai z Martina.

Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 17. októbra 1997 od 18. h v bratislavskom Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275 na Ružinovskej ulici. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia o najnovšie novinky z oblasti kompozičného šachu.Skladba č. 144

Meindert Niemeijer

I.-II. cena

The British Chess Magazine 1947

Mat 3. ťahom (6–11)Kontrolná notácia: biely Ka7 Db3 Vd2 Vd3 Sd5 Ja5 (6), čierny Kc1 Db1 Vb6 Ve1 Jf8 Pa6 b2 b4 b7 c2 c6 (11) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred