Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(10.9.1997)


Uplynulo 90 rokov, čo sa narodil vynikajúci chorvátsky šachový skladateľ a medzinárodný veľmajster v kompozičnom šachu – Ing. Nenad Petrović (7. 9. 1907 – 1. 11. 1989). V rokoch 1958–1963 bol prezidentom stálej komisie FIDE pre kompozičný šach. Od roku 1924 uverejnil vyše 700 skladieb rôzneho žánru a v Albumoch FIDE dosiahol 116,95 bodu, čo je v historickej tabuľke ôsme miesto na svete. V skladateľských súťažiach získal okolo 200 vyznamenaní, z toho 80 prvých cien. Bol šéfredaktorom dnes už zaniknutého FIDE časopisu "Problem" (č. 1 – 210, 1951–1981). Je hlavným autorom "Kódexu kompozičného šachu" (1958) a o kompozičnom šachu napísal zaujímavú knihu (Šahovski problem, 1949), ktorá je dnes už zberateľskou raritou. V dnešnej trojťahovej miniatúrke č. 139 si všimnite zdanlivé hry 1...Sd6+ 2.J:d6+ (A) J:d6 3.Jb6 (B) mat a 1...Jd6 2.Jb6+ (B) S:b6 3.J:d6 (A) mat. Čo sa stane po správnom úvodníku?

Riešenie skladby č. 129 (Goldschmeding) z č. 28/1997. Zdanlivé hry 1...Vf5 2.Dh6 mat, 1...Vg5 2.D:g5 mat. Po správnom úvodníku 1.Jd5 hr. 2.Df7 mat, maty zo zdanlivých hier vyjdú po nových obranách: 1...Kh7 2.Dh6 mat, 1...Kh5 2.Dg5 mat. Jediný možný úvodný ťah jazdcom vytvoril v miniatúrnom podaní peknú zámenu obrán (A. Kalita, Bratislava). Vynikajúce umelecké dielo, kde je na malom priestore zhustené to, čo robí šachovú skladbu bohatým sústom (B. Moravčík, Banská Bystrica).

Odmenu za správne riešenie dostane Ing. P. Sabol z Margecian a K. Bandžuchová zo Spišskej Novej Vsi.

Listina ELO FIDE k 1. 7. 1997 mužov má nasledujúce poradie: 1. Kasparov 2820, 2. Kramnik 2770, 3. Anand 2765, 4.–5. Topalov a Karpov 2745, 6. Ivančuk 2725, 7. Kamsky 2720, 8. Beliavsky 2710, 9. Širov 2700, 10. Gelfand 2695, 11.–12. Adams a Salov 2680, 13.–15. Georgiev, J. Polgárová a Barejev 2670, 61.–64. Hráček 2605, 92.–98. Ftáčnik 2585.Skladba č. 139

Nenad Petrović

Problem 1980

Mat 3. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: biely Ke7 Da7 Ja4 Jf5 (4), čierny Kc8 Sc7 Jc4 (3) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami. (ig)


Vzad <<  >> Vpred