Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(27.8.1997)


Uplynulo 170 rokov, čo sa narodil Anton Nowotny (22. 8. 1827 – 7. 3. 1871) – popredný rakúsky šachový skladateľ prechodnej školy. Je autorom asi 90 skladieb a preslávil sa dnešnou trojťažkou č. 137, v ktorej spracoval po obrane 1...Vf8 tému, ktorá nesie jeho meno (súčasné prerušenie pohyblivosti dvoch čiernych figúr rôzneho chodu ťahom bieleho kameňa na ich priesečník). Posledné tri roky svojho života strávil v Brne, kde stál pri zrode prvého brnianskeho šachového klubu a kde je aj pochovaný.

Riešenie skladby č. 127 (Vieira a Figueiredo) z č. 26/1997. 1. riešenie: 1.J:b5 Vd2+ 2.Kc6 Jd8 mat, 2. riešenie: 1.J:c2 Sa4 2.Kc4 Sb3 mat, 3. riešenie: 1.Jf3 Vc3 2.Ke4 Sc6 mat, 4. riešenie: 1.J:f5 Vd2+ 2.K:e6 Sc4 mat, 5. riešenie: 1.J:e6 Vc3 2.Kd4 Vd3 mat. Analógia hier je "narušená" ponúkajúcim sa úvodníkom 1.J:e2?, kde nič nevychádza. Naopak 1.J:b5! som v Košiciach dlho nevidel (B. Moravčík, Banská Bystrica). Výborná úloha s jednotným obsahom. Skladba sa mi veľmi páčila, ale v riešiteľskej súťaži by som ju nechcel riešiť (Ing. J. Karel, Praha).

Odmenu za správne riešenie dostane P. Kolek z Považskej Bystrice a J. Skubák z Topoľčian.

Prvé poprázdninové stretnutie priaznivcov kompozičného šachu sa uskutoční už vo štvrtok dňa 28. 8. 1997 od 18. hod. v bratislavskom Dome kultúry Ružinov, v miestnosti č. 275. Srdečne sú vítaní aj mimobratislavskí záujemcovia o novinky, hlavne z oblasti kompozičného šachu.

Pri príležitosti 65–tych narodenín významného ruského šachového skladateľa Dmitrija Banného vypisuje "Moskovská problémová komisia" medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek na ľubovoľnú tému. Rozhodcom je jubilant. Úlohy treba zasielať už do 31. 8. 1997 na adresu: Dmitrij Bannyj, ul. N. Maslovka 5, kv. 204, 125015 Moskva A–15, Rossija.Skladba č. 137

Anton Nowotny

Leipziger Illustrierte Zeitung 1854

Mat 3. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: biely Ke2 Vb5 Sh4 Jf3 Jh6 Pb2 c4 g3 (8), čierny Ke4 Vh8 Sc8 Sg7 Jc7 (5) – biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami, ak nám zašlú riešenie najneskôr do 12 dní na adresu redakcie. (ig)


Vzad <<  >> Vpred